ภูเก็ตตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ทุกกลุ่มต้องเสร็จก่อนเปิดไฮซีซั่น

วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 13:25 น.
ภูเก็ตตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ทุกกลุ่มต้องเสร็จก่อนเปิดไฮซีซั่น
ภูเก็ต-ภูเก็ตตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ทุกกลุ่มเป้าหมายต้องเสร็จสิ้นในเดือนก.ย.64เพื่อเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฟื้นเศรษฐกิจ

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000โดส ฉีดให้กับบุคลากรจำนวน 2,000คน แบ่งโควต้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 1,500คน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยอีกหรือกลุ่มเสี่ยงอีก500คน ซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนมีทั้งหมดแล้ว ได้เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 50 คนเป็นการทดลอง ปรากฎว่าทุกคนปลอดภัยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากนั้น ตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวันละ 400คน ซึ่ง วัคซีนบางส่วนได้ส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลแล้ว

รอบที่ 2 จังหวัดภูเก็ต จะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 16,000โดส ฉีดได้จำนวน 8,000คน มีเกณฑ์การแบ่งเรื่องวัคซีนจะมีกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น มีการนัดมาฉีดซึ่งมีรายชื่ออยู่แล้ว ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อสม.ภาครัฐหรือเอกชน ตามคลินิกเอกชนต่างๆร้านขายยา และ รอบที่ 3 จะเป็นล็อตใหญ่จำนวน 48,000โดส หรือ 24,000คน จะฉีดรวมให้กับภาคประชาชน ในกลุ่มทำงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม มัคคุเทศก์ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มีกรอบการฉีดค่อนข้างชัดเจน การกระจายวัคซีนผ่านบอร์ดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับชาวภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทย ในล็อตแรกจัดสรรมา13 จังหวัด ภูเก็ต เป็น 1 ใน 13 จังหวัดที่ได้วัคซีน ซึ่งในจังหวัดท่องเที่ยว ภาคเอกชนที่ไปร้องขอจากรัฐบาลได้มา 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ พัทยา ถือเป็นความโชคดีในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่รัฐบาลเข้าใจ ถึงแม้จะไม่มีการระบาดในรอบสองแต่ต้องเตรียมความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะภูเก็ตจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเข้ามาและกลางเดือนกันยายน 2564 คนภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนหรือประมาณเกิน80%ของจำนวนประชากร ต้องฉีดให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาคมนี้