"ชวลิต"ติงสว.ต้านแก้รธน.อ้างกระทบพระราชอำนาจไม่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 12:55 น.
"ชวลิต"ติงสว.ต้านแก้รธน.อ้างกระทบพระราชอำนาจไม่เกิดขึ้นจริง
"ชวลิต"สส.เพื่อไทยชี้แก้รธน.อ้างกระทบพระราชอำนาจไม่เกิดขึ้นจริง เป็นประเด็นที่จะกระทบสถาบันมากกว่า ขอทุกภาคส่วนสนับสนุนการแก้ไขร่วมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทยให้ความเห็นกรณีมี ส.ว.บางท่านให้สัมภาษณ์ว่า จะโหวตคว่ำร่างแก้ รธน.ที่แม้จะมีหลักการสำคัญ ไม่แตะ หมวด 1 หมวด 2 แต่อ้างว่ามีอีก 38 มาตรา ถ้ามีการแก้ อาจกระทบพระราชอำนาจ นั้นผมลองเอา 38 มาตรา ที่อ้างว่าจะกระทบพระราชอำนาจมาสัก 2 ตัวอย่าง เช่น หมวด 8 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมาตรา 158 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่ เกิน 35 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันมาตรา 161 ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้...........ใน 2 มาตรา ที่ยกตัวอย่างมาดังกล่าวข้างต้น ผมมีข้อสังเกต หรือเหตุผลว่า "จะไม่มีการแก้ไข รธน.กระทบพระราชอำนาจอย่างแน่นอน" ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1. หลักการสำคัญของ ร่างแก้ รธน.ไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับ โดยไม่แตะ หมวด 1 หมวด 2

ดังนั้น หากจะแก้ไขพระราชอำนาจในหมวดอื่น ก็ไม่อาจกระทำได้ เพราะต้องยึดโยงกับหลักการใหญ่ในหมวด 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 2. รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว.ได้มีมติตั้ง

ส.ส.ร. และให้ ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง แสดงว่า รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว. มั่นใจในอำนาจประชาชนทั้งประเทศว่า จะรักษา ปกป้อง สถาบันเหมือนท่าน เหมือนผม ขอให้มองในมุมกลับ

หากท่านเกรงว่า ส.ส.ร.เสียงส่วนใหญ่จะแก้ไข รธน.ที่กระทบพระราชอำนาจ เท่ากับ ท่านดูถูกประชาชนเสียงส่วนใหญ่ โดยท่านคาดการณ์ไปเองว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขพระราชอำนาจ ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นเหตุผลที่ไม่มีอยู่จริง และหากมองในมุมกลับ ความคิดปกป้องโดยไร้เหตุผลรองรับ กลับจะกระทบกับสถาบันมากกว่า ประการสำคัญ ท่านอาจถูกมองได้ว่า ไม่ต้องการให้การแก้ไข รธน.เป็นผลสำเร็จ เพื่อรักษา "ระบอบประยุทธ์" และอำนาจของท่านที่ พล.อ. ประยุทธ์ ฯ แต่งตั้งท่านไว้ให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 5 ปี ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ของ รธน.ปี 2560 3. พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ตาม รธน.ในระบอบประชาธิปไตย มิใช่พระราชอำนาจโดยตรงเหมือนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยพระราชอำนาจตาม รธน.จะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การเกรงการละเมิดหรือกระทบพระราชอำนาจ นั้น ทุกประเด็นใน รธน.ที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจ จะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งสิ้น เนื่องจากการแก้ รธน.เป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นความเห็นชอบของทุกพรรคการเมือง

และเป็นข้อเรียกร้องของประชาชน นิสิต นักศึกษา จำนวนมาก ต้องการแก้ไข รธน.ให้เป็นประชาธิปไตย เป็น รธน.ของประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมกันผลักดันให้การแก้ไข รธน.ให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศร่วมกัน