ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ข้าราชการระดับสูงทำงานครบ3ปี อธิบดีพช.รวยหมื่นล้าน

วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 12:30 น.
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ข้าราชการระดับสูงทำงานครบ3ปี อธิบดีพช.รวยหมื่นล้าน
ป.ป.ช.เผยบัญชีทรัพย์สินข้าราชการระดับสูงทำงานครบ3ปี อธิบดีพช.รวยกว่าหมื่นล้านไม่มีหนี้สิน ผอ.สำนักงบฯมีทรัพย์สินกว่า 2 พันล้านรับมรดกที่ดินย่านสาทรกว่า1พันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารระดับสูง กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี โดยมีบุคคลน่าสนใจ ดังนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธีบดีกรมพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และคู่สมรส ดร.วันดี กุญชรยาชง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศมูลค่าโครงการนับหมื่นล้าน แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์ของ สุทธิพงษ์ จำนวน 15,724,125 บาท ของคู่สมรส จำนวน 10,209,774,199 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ของสุทธิพงษ์ 2,088,830 บาท ของคู่สมรส 9,164,601,873 บาท ที่ดินของ สุทธิพงษ์ 13,440,550 บาท ของคู่สมรส 43,761,550 บาท

ทั้งคู่แจ้งการครอบครองโฉนดที่ดิน จำนวน 20 รายการ เช่น ที่ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 2 ไร่ 1 งาน มูลค่า7,928,000 บาท ที่ ตำบลสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 3 งาน 79 ตารางวา มูลค่า 10,500,000 บาท

ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยังได้แจ้งว่า มีสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ เช่น Apartment Block 3 , 5 Pearson Square , London มูลค่า 25,000,000 บาท และ Apartment centre Poin, New Oxford Street London มูลค่า 83,250,000 บาท

ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ามากที่สุดได้แก่ แหวนเพชร 11 วง มูลค่า 43,520,000 ล้านบาท พระเครื่อง 263 องค์ มูลค่ารวม 32,023,000 บาท ต่างหูเพชร 5 คู่ มูลค่า 19,020,000 บาท แหวนพลอยล้อมเพชร 40 วง มูลค่า 15,390,000 บาท

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,372,939,131 บาท เป็นทรัพย์สินของ นายเดชาภิวัฒน์ 2,360,827,401 บาท ของคู่สมรส 12,111,730 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นที่ดิน 1,548,711,000 บาท เงินลงทุน 734,467,278 บาท

นายเดชาภิวัฒน์ แจ้งว่า มีโฉนดที่ดินบริเวณย่านสาทร กทม. 5 ไร่ 1 งาน เป็นมรดก มูลค่า 1,176,000,000 บาท โฉนดที่ดินย่านสีลม กทม. 1 ไร่ เป็นมรดก มูลค่า 266,570,000 บาท

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีทรัพย์สิน 296,097,350 บาท หนี้สิน 2,205,1130 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 293,892,219 บาท

โดยเป็นทรัพย์สินของ แพตริเซีย 230,844,840 บาท ของคู่สมรส 65,157,926 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน 50,810,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 53,000,000 บาท เงินลงทุน 46,221,833 บาท

พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมคู่สมรส จรรยา สว่างจิตร แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 2,497,238,494 บาท หนี้สิน 92,662,712 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,405,303,782 บาท

เป็นทรัพย์สินของ พล.ท.พีระพงษ์ 65,728,064 บาท ของคู่สมรส 2,432,238,430 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุน ของ พล.ท.พีระพงษ์ 3,914,350 บาท ของคู่สมรส 1,174,858,065 บาท ที่ดิน ของ พล.ท.พีระพงษ์ 13,800,000 บาท ของคู่สมรส 408,299,250 บาท

ทั้งนี้ มีการแจ้งว่า ครอบครองโฉนดที่ดิน 69 รายการ ในจังหวัดชลบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เช่น ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 28 ไร่ 1 งาน มูลค่า 70,407,200 บาท , ที่สวนหลวง กทม. 1 ไร่ 1 งาน มูลค่า 30 ล้านบาท ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งว่า มีห้องชุด ที่ถนนวิทยุ กทม.มูลค่า 124,000,000 บาท