เคาะคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่ม5ล้านคน เปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค.นี้

วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 06:28 น.
เคาะคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่ม5ล้านคน เปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค.นี้
มติศบค.เคาะต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มวงเงินให้อีก 500 บาทเป็น 3,500 บาท เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน 16 ธ.ค.นี้

ที่ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารสถานการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 มีมติเห็นชอบ มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่สอง โดยเพิ่มสิทธิให้อีก 5 ล้านคน เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนวงเงินที่ได้รับคนที่เข้าโครงการเฟสแรก 10 ล้านคน จะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาท ส่วนลงทะเบียนใหม่เฟส 2 จำนวน 5 ล้านสิทธิ จะได้ยอดเงินใช้จ่ายรายละ 3,500 บาท นั้น ในส่วนของเฟสแรก ที่จะสิ้นสุดภายใน 31 ธันวาคม 2563 นั้น ที่ประชุม ศบศ.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 1 ที่ยังใช้ไม่ครบ 3,000 บาทตามโครงการให้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไป จนถึงเวลาสิ้นสุดโครงการเฟส 2 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการตัดสิทธิแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ศบศ.เห็นชอบต่ออายุจ่ายการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท อีก 3 เดือน เริ่มเดือน ม.ค.-มี.ค.2564 ด้วยเช่นกัน รวมวงเงินทั้ง 2 โครงการ จะใช้เงินอีก 43,500 ล้านบาท พร้อมปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มสิทธิที่พักได้ไม่เกิน 10 คืนเป็น 15 คืน และขยายเวลาการใช้สิทธิถึง 30 เม.ย.2564 พร้อมปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท สำหรับจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากต่างชาติสูง เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี