"เพื่อไทย"ถาม"บิ๊กตู่"มีบ้านส่วนตัวมาอยู่บ้านหลวงทำไมผิดเต็มๆ

วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 14:13 น.
"เพื่อไทย"ถาม"บิ๊กตู่"มีบ้านส่วนตัวมาอยู่บ้านหลวงทำไมผิดเต็มๆ
เลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุ"ประยุทธ์"ไม่เข้าข่ายใช้บ้านพักรับรองและบ้านพักสวัสดิการ แต่ควรไปอยู่บ้านพิษณุโลก ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2 ธ.ค.จะเป็นบรรทัดฐานตรวจสอบในอนาคต

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมอยู่บ้านหลวงฟรี น้ำประปาฟรี ไฟฟ้าฟรีนอกจาก 5 ประเด็นที่ได้เคยแสดงความเห็นไปแล้ว คือ บ้านพักรับรอง บ้านพักอาศัยสวัสดิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน บ้านพักรับรองใช้เป็นการชั่วคราว ใช้รับรองบุคคลภายนอก พล.อ.ประยุทธ์ มิได้ปฏิบัติภารกิจในกองทัพบก การอ้างว่าเป็นบ้านพักรับรอง ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัย เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ฯ มีอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตามกฎหมายบุคคลที่มิได้รับราชการ จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางราชการไม่ได้

ทั้งนี้ พล.อ.อประยุทธ์ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม “มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดว่า “ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” เพราะไม่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่น โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมือง 2. การนำเอาเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยมาเป็นข้ออ้างนั้นฟังไม่ขึ้น” เพราะ ข้อเท็จจริงที่อดีตผู้ บัญชาการทหารบกกล่าวอ้าง เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย เป็นเพียงการคาดคะเน และพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. มิได้มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี อีกทั้งไม่ปรากฏว่า มีการร้องขอ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ

นอกจากนี้ มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2522 อยู่แล้ว และระเบียบดังกล่าวนายกฯ เป็นผู้รักษาการณ์ ที่ผ่านมายังไม่มีสิ่งบอกเหตุอันตรายใดๆ ที่จะเกิดกับพล.อ.ประยุทธ์ นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีในอดีตหลายท่าน ต่างก็พักบ้านส่วนตัวกันทุกท่าน หรือพักบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีคือ บ้านพิษณุโลก หากห่วงเรื่องความปลอดภัย ก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้อยู่แล้ว หากคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่กล้าอยู่บ้านพักตนเอง แล้วเรื่องความปลอดภัยจะมาคุ้มครองดูแลประชาชนได้อย่างไร 3. รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคท้าย กำหนดว่า “ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ” ดังนั้นคำวินิจฉัยนี้จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตว่า ข้าราชการเกษียณอายุราชการไปแล้ว สามารถอยู่บ้านหลวงฟรีได้ ใช้น้ำประปาฟรีได้ ใช้กระแสไฟฟ้าฟรีได้ หรือไม่

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในกรณี พล.อ.ประยุทธ์ เทียบเคียงกับกรณีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกฯ ซึ่งถูกตีความว่าเป็นลูกจ้างนั้น ตนมองว่า ในกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นเรื่องการรับผลประโยชน์ในขณะที่เป็นข้าราชการการเมือง เมื่อคำนวณจากการอยู่บ้านหลวงหลังเกษียณอายุราชการมา 5 ปี จะคำนวณผลประโยชน์ได้เกินล้านบาท ถือว่าเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 (3) และอยากถามว่า พล.อ.ประยุทธ์มีบ้านส่วนตัว แต่ทำไมยังมาอยู่บ้านหลวงอีก