"เทพไท" หนุน 200 ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้ง ป้องกันครหาล็อคสเปก

วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 09:51 น.
"เทพไท" หนุน 200 ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้ง ป้องกันครหาล็อคสเปก
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หนุน 200 ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ป้องกัน ข้อครหาล็อคสเปก

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน เป็น ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน นั้นว่า เมื่อดูรายชื่อทั้งหมดแล้ว พบว่าจะมีกรรมาธิการประเภทฮาร์ดคอร์อยู่หลายคน ซึ่งไม่มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีกรรมาธิการบางคน ได้แสดงท่าทีอภิปรายคัดค้านญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระหนึ่งอย่างแข็งขันมาแล้ว จึงไม่มั่นใจว่ายังยืนยันในความคิดเดิมอีกหรือไม่

ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ จำนวน 45 วันตามกรอบเวลาที่รัฐสภาอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่1 มกราคม 2564 ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการพิจารณาในวาระ2 ที่มีเนื้อหาของร่างเพียง5มาตรา และไม่ควรจะขยายเวลาออกไปอีก เพราะสถานการณ์ทางการเมืองภายนอกกำลังกดดันรัฐบาลอยู่ แม้ว่าจะมีกรรมาธิการบางคนได้ออกมาแสดงความเห็น ในลักษณะโยนหินถามทางไว้ก่อนว่า อาจจะไม่สามารถพิจารณาเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม เพราะมีวันหยุดราชการหลายวันนั้น เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ถ้าหากมีวันหยุดราชการหลายวัน คณะกรรมาธิการก็ควรจะเพิ่มวันประชุมให้มากขึ้น เพื่อให้ การทำงานของคณะกรรมาธิการเสร็จภายในกรอบเวลาที่รัฐสภากำหนด จะได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้วย

ส่วนรายละเอียดว่าด้วยที่มาของ ส.ส.ร.ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ตอนแรกตนสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน มาจากสัดส่วนกลุ่มต่างๆอีก 50 คน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนของสมาชิกรัฐสภา มีส่วนร่วมในการเป็น ส.ส.ร.ด้วย แต่จากความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงทั้ง 200 คนนั้น ส่วนตัวก็ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนการแปรญัตติให้ ส.ส.ร.200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาเรื่องการล็อกสเปก เล่นพรรคเล่นพวก หรือรัฐบาลแทรกแซง ส.ส.ร.ได้