"วิษณุ"ถามผู้ชุมนุมสภามีความผิดอะไรถึงเสนอให้ยุบ

วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 17:18 น.
"วิษณุ"ถามผู้ชุมนุมสภามีความผิดอะไรถึงเสนอให้ยุบ
รองนายกฯวิษณุชี้แจงกลางสภาถึงข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถานบันคืออะไรรัฐบาลไม่ทราบ จึงอยากฟังการอภิปรายของสมาชิก ส่วนข้อเสนอให้ยุบสภาย้อนถามสภามีความผิดอะไรจึงต้องยุบ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี? ชี้แจงในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญว่า ถ้าฟังจากการชุมนุมช่วง 10-20 วันที่ผ่านมา คงจะประมวลข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกี่ยวพันกับรัฐบาลได้ประมาณ 6-7 ข้อ ส่วนข้อเรียกอื่นๆ ที่มีการขอให้คืนอิสรภาพให้ฮ่องกงนั้น ก็หมดปัญญาที่รัฐบาลจะไปทำอะไรได้ โดยข้อ 1.การเรียกร้องให้เปิดสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดประชุมแล้ว 2.ขอให้มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ยกเลิกแล้ว 3.ขอให้เร่งแก้ไรรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะฉบับไอลอร์ ตอนนี้เข้าสภาแล้ว และนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงแล้ว ซึ่งหากเปิดสภาสมัยสามัญ ก็สามารถนำมาพิจารณาได้ รวมถึงฉบับไอลอร์ด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ 4.ข้อเสนอขอให้ยุบสภา ซึ่งก็ต้องถามว่า สภามีความผิดอะไร จึงต้องยุบสภา แต่ถ้าเป็นความประสงค์ หรือเเป็นเจตนารมณ์นายกฯ ก็คงจะได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 5.ข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น แล้วจะหาคนใหม่นายกรัฐมนตรี มาจากไหน ด้วยขั้นตอนใด ซึ่งจะอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และ 6.การปฏิรูปสถานบันฯ คืออะไรรัฐบาลไม่ทราบ จึงอยากฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเหมือนกัน