ส.ส.พลังประชารัฐแนะเปิดพื้นที่ "คนเห็นต่าง" เสนอร่างแก้ รธน.

วันที่ 25 ต.ค. 2563 เวลา 21:04 น.
ส.ส.พลังประชารัฐแนะเปิดพื้นที่ "คนเห็นต่าง" เสนอร่างแก้ รธน.
ส.ส. นครศรีฯ พลังประชารัฐแนะสร้างบรรยากาศรัฐบาลจริงใจ เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ “คนเห็นต่าง” เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชิงสาธารณะ ช่วยหนุน “ถอยคนละก้าว” อย่างเป็นรูปธรรม

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการแก้ไขวิกฤตทางการเมือง โดยขอให้ทุกคน “ถอยคนละก้าว” แล้วร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกของประเทศนั้น ตนสนับสนุนความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากรัฐบาล แต่จะต้องทำให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ต่อเนื่องกันไป ดังที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศยกเลิก พ.ร.ก บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การประชุมสภาวิสามัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นธงนำ

ทั้งนี้ความอลหม่านที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ปกติจากการถูกกดทับมาเป็นเวลานาน โดยเป็นห้วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เกิดขึ้น และมีลักษณะคู่ขนานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีการหยิบประเด็นร้อนหรือhot issues ในการบังคับใช้กฏหมายตาม ป.วิ อาญาที่คาบเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญควรได้รับการสะสาง

ดังนั้นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศในเชิงบวกสนับสนุนกระแสหลัก คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เป็นประเด็นสาธารณะ จัดกิจกรรมสานเสวนาให้ครอบคลุมและหลากหลายมิติตอบโจทย์ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม

ตอกย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาประเทศอย่างจริงจัง รวมถึงการตอบโจทย์การปฎิรูปประเทศครั้งใหญ่ ให้ปรากฏเป็นสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ สร้างเวที การมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติขยายผลถึงคนในระดับรากหญ้า กระจายเวทีการรับฟังถึงคนต่างจังหวัดที่เข้มข้นมากกว่าการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญปี 2540

นอกจากนี้จะต้องส่งสัญญานออกแบบกระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มผู้เห็นต่าง จัดเวทีการสานเสวนา ระดมความการแสวงหาทางออกด้วยการถอนฟืนออกจากกองไฟให้เป็นจริงในเชิงประจักษ์อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนดังกล่าว จะต้องดำเนินไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะไม่มีการแตะต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ “ปฎิรูปสถาบัน” ทั้ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งถือเป็นที่เคารพ เทิดทูน และยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย