"วีระ"ตั้งกลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูปจี้นายกฯลาออกหมดเวลาดันทุรัง

วันที่ 25 ต.ค. 2563 เวลา 18:37 น.
"วีระ"ตั้งกลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูปจี้นายกฯลาออกหมดเวลาดันทุรัง
"วีระ สมความคิด"ออกแถลงการณ์ในนามกลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูปจี้นายกฯลาออกหมดเวลาจะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไปย้ำต้องเสียสละตนเองเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้นำพาประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน โพสต์แถลงการณ์ของกลุ่มที่อ้างชื่อว่า “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” มีเนื้อหาระบุว่า

แถลงการณ์

#กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านหมดเวลาแล้วที่จะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไป ประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ท่านต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้  เพราะท่านคือตัวปัญหาของประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ การเสียสละของท่านจะนำพาให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

ข้อเสนอนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดของ “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้ 

1. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

2. นายวีระ สมความคิด

3. นายไทกร พลสุวรรณ

4. นายเศวต ทินกูล

5.นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง

6. ทนายกฤษณ์ ขำทวี

7. ทนายการุณ ใสงาม

8. น.สพ.ณัฐธนนท์ ศักดิ์ดิษยนนท์

9. นายวัชระ เพชรทอง

10. ทนายบุญธร อุปนันท์

11. นายพิจักษณ์ ตระกูลจันทร์ผง

12.นายองอาจ  ตันธนสิน

13. ทนายชูชาติ กันภัย

14. นายณฐปนนท์ ใจจำแปง

15. นางสาวชิณาร์ ฉายแสง

16. นางสาวอาริสา ทิปสน

17. นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ

18. นายอนิรุทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

19. นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์

20. พ.ต.อ.ดร. วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ

21. นางวัฒนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

22. พล.ต.ต.วิฑรูย์ สัตยเทวา

23. นายภานุพงศ์ มุกดารา

24. นางระวีวรรณ บุนนาค

25. พล.ต.ต.พิชัย ศิลาทอง

26. นายพรพรหม สังขสุข

27. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

28. พ.ต.ท. วันชัย ทองแผ่น

29. รศ. ตรีเนตร สาระพงษ์

30. นายมานะ มติธรรม