ปชป.มั่นใจระบบรัฐสภาจะร่วมหาทางออกให้ประเทศได้

วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 12:24 น.
ปชป.มั่นใจระบบรัฐสภาจะร่วมหาทางออกให้ประเทศได้
โฆษก ปชป. ชี้ 3 ประเด็น มั่นใจระบบรัฐสภาจะร่วมหาทางออกให้ประเทศได้

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค.นี้ว่า ประเด็นแรก ขอให้ทุกคน ทุกฝ่ายเชื่อในระบบรัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีตัวแทนของประชาชนในทุกตำบล ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด มาร่วมกันสะท้อนความเห็น ที่ได้รับฝากประเด็นต่างๆ ได้ สำหรับในส่วน ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้รับฟังทุกความคิดเห็นมาแล้ว ส.ส. ของพรรคจะได้นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด รอบด้าน เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ

ประเด็นที่สอง ญัตติของรัฐบาลที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในญัตติ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องการความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภา โดยข้อคิดเห็นเหล่านั้นจะถือเป็นสาระสำคัญที่รัฐบาลต้องการเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาต่อไป ส่วนการอภิปรายในการประชุมนั้น เชื่อว่าประธานรัฐสภาจะให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ภายใต้ข้อบังคับการประชุม โดยเฉพาะการที่กำหนดเวลาให้ฝ่ายค้าน 8 ชม.นั้น ถือว่ามีสัดส่วนจำนวนชั่วโมงมากกว่าฝ่ายอื่นๆ ดังนั้นฝ่ายค้านน่าจะใช้โอกาสนี้สะท้อนข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ข้อบังคับการประชุมได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดว่าห้ามอภิปรายพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น สมาชิกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

ประเด็นที่สาม หากมีความเป็นไปได้ สิ่งที่อยากเห็นคือการนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาร่วมพิจารณาด้วย เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการรับหลักการในสมัยประชุมวิสามัญได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และจะทำให้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ