กกต.เคาะแล้ว! 20ธ.ค.63 จัดเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 19:10 น.
กกต.เคาะแล้ว! 20ธ.ค.63 จัดเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ
กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศในวันที่ 20 ธ.ค.63 และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า ที่ประชุมกกต.วันนี้มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งตามที่สำนักงานกกต.เสนอ โดยกกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.และนายกอบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. และจะเปิดรับสมัครการเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง

สำนักงานกกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่กกต. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.