มท.-กกต.ถกเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งงบแล้วจ่อเสนอครม.พิจารณา

วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 15:53 น.
มท.-กกต.ถกเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งงบแล้วจ่อเสนอครม.พิจารณา
กระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับกกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"อนุพงษ์"ย้ำตั้งงบประมาณไว้พร้อมแล้วจ่อเสนอครม.พิจารณา

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมประชุมกับภาคส่วนทีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยและกกต.ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ม.ค.2563 ไปแล้ว

ทั้งนี้ การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้กรมการปกครองยังได้สำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

บทความแนะนำ