พท.ลงตัว"พจมาน"นั่งว่าราชการหลังม่าน"อนุดิษฐ์-สุทิน"รับรองหัวหน้า

วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 20:52 น.
พท.ลงตัว"พจมาน"นั่งว่าราชการหลังม่าน"อนุดิษฐ์-สุทิน"รับรองหัวหน้า
โผกก.บห.เพื่อไทยชุดใหม่"สมพงษ์"หัวหน้า"ประเสริฐ"เลขาฯ"อนุดิษฐ์-สุทิน"สาย"หญิงหน่อย"รั้งรองหัวหน้า "พิชัย นริพทะพันธุ์ "หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่30ก.ย.2563 รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 1 ต.ค. นั้นล่าสุด นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ จะ ยังคงเป็น หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรค

ทั้งนี้ในส่วนตำแหน่ง ที่น่าสนใจ อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตเลขาธิการพรรค สายคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จะเป็นรองหัวหน้าพรรค นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้าน จะรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เช่นกัน แม้จะมีส.ส.สายอีสานสนับสนุนให้ชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคก็ตาม

นอกจากนี้ยังมี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ (อดีตรมว.พลังงาน) จะมาเป็นรองหัวหน้าพรรค โดยจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ส่วน โฆษกพรรค นางอรุณี กาสยานนท์ (อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ )

สำหรับคณะผู้บริหารพรรคนั้น จะมีการแต่งตั้งภายหลังจากคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ก่อน ซึ่งเบื้องต้นได้มีการกำหนดตัวบุคคลไว้ อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล(เฮียเพ้ง) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ โดยมีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นั่งว่าราชการอยู่หลังม่าน

ทั้งนี้ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ส่วนที่4 ได้กำหนดเกี่ยวกับคณะผู้บริหารพรรคไว้ดังนี้

ข้อ 58 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพรรค คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคนเป็นคณะผู้บริหารให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะผู้บริหารและเลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

ข้อ 59 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ60 การประชุมคณะผู้บริหารหน้า ข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการบริหารมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 61 ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย