ผ่าโครงสร้างใหม่เพื่อไทย "พจมาน" คุมเบ็ดเสร็จภารกิจ "ฟื้นพรรค-พาทักษิณกลับบ้าน" สำเร็จหรือไม่??

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 19:35 น.

จับตาปรับโครงสร้างเพื่อไทย 1 ตุลาคม"พจมาน"คุมตรงเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งปูทางทวงความยิ่งใหญ่กลับคืน