ดุสิตโพลเผยคนไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหาร แต่มองมีโอกาสเกิดได้

วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 09:19 น.
ดุสิตโพลเผยคนไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหาร แต่มองมีโอกาสเกิดได้
ดุสิตโพลเผยคน 58.08% ไม่เชื่อกระแสข่าวการทำรัฐประหาร แต่มองมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ชี้ข้อดี-ข้อเสียการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้” โดยสำรวจประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,517 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ ที่มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการทำรัฐประหาร การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสรรหา รมว.คลังคนใหม่ ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนเชื่อหรือไม่ กับ กระแสข่าว “การทำรัฐประหาร” ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

อันดับ 1 ไม่เชื่อ 58.08% เพราะ ต้องการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้น ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้กำลังทหารอยู่แล้ว ฯลฯ

อันดับ 2 เชื่อ 41.92% เพราะ ทางทหารมีการเคลื่อนไหว ปัญหาบ้านเมืองสะสมจนมากเกินไป ต้องการปฏิรูปการเมือง เป็นทางออกที่ไม่ควรมองข้าม ฯลฯ

2. ประชาชนคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานี้ “การทำรัฐประหาร” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่

อันดับ 1 อาจจะเกิดขึ้นได้ 46.67%

อันดับ 2 ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 40.61%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.72%

3. ประชาชนคิดว่า “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่

อันดับ 1 ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 41.79%

อันดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 33.29%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.92%

4. ประชาชนคิดว่าผลดี-ผลเสียของ “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” คือ

ผลดี

1. ช่วยลดความขัดแย้ง 73.96%

2. มีความเป็นกลาง 40.35%

3. มีความมั่นคง 37.85%

ผลเสีย

1. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 66.55%

2. เกิดความไม่เชื่อมั่น/ไม่ยอมรับ 57.56%

3. ไม่เป็นประชาธิปไตย 57.28%

5. “รมว.คลังคนใหม่” ควรมีคุณสมบัติแบบใดจึงจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

อันดับ 1 มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ 81.72%

อันดับ 2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริต 75.20%

อันดับ 3 เน้นประโยชน์ของบ้านเมือง 65.12%

อันดับ 4 มีประสบการณ์/มีผลงาน 56.99%

อันดับ 5 ไม่ยอมให้ถูกแทรกแซง 54.50%

ด้าน นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจถึงแม้ประชาชนจะไม่เชื่อกระแสการทำรัฐประหาร แต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น การทำรัฐประหารมักจะตามมาเสมอ

ทั้งนี้เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่ใช่ทางออก ถึงจะช่วยลดความขัดแย้ง มีความเป็นกลาง แต่ก็อาจไม่ได้รับการยอมรับ สุดท้ายในประเด็นของ รมว.คลัง ที่ยังแขวนอยู่ในขณะนี้ ประชาชนชี้ว่าคนที่เหมาะสมนั้นต้องเก่งด้านเศรษฐกิจ ไม่ทุจริต ต้องเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง