"เทพไท"หนุนนิรโทษคนทำผิดมาตรา112 สร้างปรองดอง

วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 17:58 น.
"เทพไท"หนุนนิรโทษคนทำผิดมาตรา112 สร้างปรองดอง
"เทพไท" หนุน แก้รัฐธรรมนูญหรือใช้รัฐธรรมนูญ50 และเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมด รวมทั้งผู้กระทำความผิดตามมาตรา 112

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่า ต้องขอขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ คือนายปิยะบุตร แสงกนกกุล ต่อเนื่องจนถึง นายสิระ เจนจาคะ ที่ได้ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในขณะนี้พอดี

รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามากที่ได้นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายคน มาแสดงความคิดเห็น นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับบทเรียนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันในอนาคต และรายงานฉบับนี้ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ 9ข้อ คือ 1.การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.การนิรโทษกรรม 3.กระบวนการยุติธรรม 4.การรักษาบรรยากาศของการปรองดองสมานฉันท์ 5.ข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อ 6.ข้อสังเกตด้านการเยียวยา 7.การแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ 8.ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพ 9.ข้อสังเกตเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม ซึ่งข้อสังเกตทั้งหมดเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น

ตนจะขออภิปราย แสดงความเห็นใน2ประเด็น คือ

1.เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 2560 และไม่ขัดข้องกับการจัดตั้ง สสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจล่าช้า ไม่ทันต่อข้อเรียกร้องการชุมนุมของนักศึกษา และจะมีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ตามข้อเสนอของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่เสนอร่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว เปิดให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540 มาใช้ก่อนยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนตัวเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2550 มีความสมบูรณ์มากกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะเป็นการอุดช่องว่างและข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ทั้งหมด และเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนมาแล้ว

2.เรื่องการนิรโทษกรรม ตนเห็นด้วยกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ที่ต้องการให้นิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และการนิรโทษกรรมคดีการเมือง และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ยกเว้นคดีความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีทุจริต

"เมื่อก่อนผมเห็นด้วยกับการยกเว้นการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามมาตรา 112 เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “อยากบอกคนไทยว่า วันนี้มาตรา 112 ไม่ได้ใช้เลย เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้ นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้ว” เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการใช้มาตรา112อีกต่อไป ก็ควรจะนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 112 ที่ผ่านมาด้วย ส่วนคดีการทุจริตก็ให้เป็นไปตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการทุจริตไม่ควรนิรโทษกรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ"นายเทพไทกล่าว