ผลโพลชี้ปรับครม.ทำคนเชื่อมั่นรัฐบาลลดลง-ประชาชนไม่ได้ประโยชน์

วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 09:08 น.
ผลโพลชี้ปรับครม.ทำคนเชื่อมั่นรัฐบาลลดลง-ประชาชนไม่ได้ประโยชน์
ดุสิตโพลเผยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงจากการปรับครม. ชี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จาก “การปรับ ครม.” โดยสำรวจประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563 กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้า กรณี การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจใหม่ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและจับตามอง สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 55.75%

อันดับ 2 แย่ลง 28.48%

อันดับ 3 ดีขึ้น 15.77%

2. “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 52.88%

อันดับ 2 เหมือนเดิม 33.67%

อันดับ 3 เชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น 13.45%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งทำมากที่สุด

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 89.29%

อันดับ 2 แก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน 74.06%

อันดับ 3 ความโปร่งใสในการทำงาน 72.84%

อันดับ 4 ดูแลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 70.68%

อันดับ 5 รายได้น้อย ภาวะหนี้สินของประชาชน 68.05%

4. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ครั้งนี้หรือไม่?

อันดับ 1 ไม่ได้ 48.70% เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง เป็นเพียงการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ใช่จากความสามารถที่แท้จริง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 37.11% เพราะต้องรอดู ครม.ชุดใหม่ว่ามีใครบ้าง ปัญหาทางการเมืองมีมาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารบ้านเมืองเท่านั้น ฯลฯ

อันดับ 3 ได้ 14.19% เพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพและบริหารงานได้ดีขึ้น ได้คนเก่งมีฝีมือเข้ามาทำงาน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ

สวนดุสิตโพลระบุว่า ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมีการปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่ง

ทั้งนี้ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น