ภท.ประชุมใหญ่ โชว์ผลงาน รมต.-สส. โอ่ เป็นพรรคมีเอกภาพมากสุด

วันที่ 25 ก.ค. 2563 เวลา 11:26 น.
ภท.ประชุมใหญ่ โชว์ผลงาน รมต.-สส. โอ่ เป็นพรรคมีเอกภาพมากสุด
พรรคภูมิใจไทย ก้าวสู่ปีที่ 12 จัดประชุมพรรคภายใต้มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 โชว์ ผลงาน รัฐมนตรี - ส.ส. ประกาศเป็นพรรคการเมืองเชิงปฏิบัติการ มีเสียงในสภาเป็นอันดับ 2 แป็นเอกภาพ มากที่สุดในพรรคร่วมรัฐบาล

พรรคภูมิใจไทย ก้าวสู่ปีที่ 12 จัดประชุมพรรคภายใต้มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 โชว์ ผลงาน รัฐมนตรี และ ส.ส. ประกาศเป็นพรรคการเมืองเชิงปฏิบัติการ มีเสียงในสภาเป็นอันดับ 2 และเป็นเอกภาพ มากที่สุดในพรรคร่วมรัฐบาล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการ รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing โดยมีการส่งแบบคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเจลล้างมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยมี ผู้บริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนสาขาพรรค สมาชิกพรรคทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตการณ์

การจัดการประชุมสามัญประจำปี พรรคภูมิใจไทย ได้มีการจัดนิทรรศการ “ภูมิใจไทยนิทรรศน์” นำผลงานเด่น ๆ ของ รัฐมนตรี 7 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 61 คน และสมาชิกพรรค ที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ผ่านบอร์ดนิทรรศการ และคลิป VTR ที่สามารถสแกนผ่าน QR Code หรือผ่านช่องทาง ยูทูบ ให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าไปรับชมได้

พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคการเมืองปฏิบัติการ เป็นพรรคที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 61 คน ถือเป็นพรรคใหญ่ในอันดับ 2 ของรัฐบาล มีเอกภาพมากที่สุด

รัฐมนตรี ทั้ง 7 คน ของพรรคภูมิใจไทย มีผลงานตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผลงานที่ก้าวหน้า อาทิ กัญชาเสรีทางการแพทย์ ปัญหาสุขภาพประชาชน สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการบรรจุเป็นข้าราชการ ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มค่าตอบแทน 500 บาท/คน/เดือน ยกระดับการให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลด้วยการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แก้ปัญหาความปลอดภัยในจราจร โครงการยางพาราหุ้มแบริเออร์ โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2 แผนฟื้นฟู ขสมก. แก้ปัญหาการเดินทางให้ประชาชนสะดวก สบาย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยว มีผลงานอันโดดเด่น เช่น ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ผลักดันประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหาร และวัฒนธรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เช่น จัดการแข่งขันโมโตจีพี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 พันล้านบาท และส่งเสริม E-sport ให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลงานอันโดดเด่นเรื่องการแบน 3 สารพิษ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต, ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน. WoW WoW และโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ห้องสมุดดิจิทัล ปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน,

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลงานอันโดดเด่นเรื่อง ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้า ด้วยโครงการเฟ้นหาสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พัฒนาสินค้าสู่ สมาร์ทโชวห่วย พัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และผู้สูงอายุ, ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีผลงานอันโดดเด่นเรื่องสินค้าโอทอปครบวงจร บูรณาการประปานครหลวง ประปาส่วนภูมิภาค แก้ปัญหาภัยแล้ง การป้องกัน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน

ขณะที่ผลงานของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 61 คนของพรรคภูมิใจไทย มีความโดดเด่นในเรื่องการเสนอกฎหมายสำคัญ ตามนโยบายที่ได้รณรงค์เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จำนวน 12 ฉบับ ต่อประธานรัฐสภา อาทิเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ปลูกกัญชา 6 ต้น ได้เข้าสู่สภาแล้ว หนี้ กยศ. และเรื่องแอปพลิเคชันเรียกรถบริการ แก้หนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การแบ่งปันกำไรพืชผลการเกษตร โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการใช้บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการหารือประธานสภาผู้แทนราษฎร การยื่นกระทู้ การยื่นญัตติ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และลงพบปะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประจำด้วย

บทความแนะนำ