"กรณ์" แนะ 10 ความกล้า ที่รัฐบาลต้องทำ - ปรับครม.ประชาชนต้องได้ประโยชน์

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 11:47 น.
"กรณ์" แนะ 10 ความกล้า ที่รัฐบาลต้องทำ - ปรับครม.ประชาชนต้องได้ประโยชน์
หัวหน้าพรรคกล้า แนะ 10 ความกล้าที่รัฐบาลต้องทำ ปรับครม.ประชาชนต้องได้ประโยชน์ ชงดึงธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดิน

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ปรับ ครม. ประชาชนต้องได้ประโยชน์

10 ความกล้า! ที่รัฐบาลต้องทำ

1. กล้า..ช่วย SME ให้รอด

เพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างทั่วประเทศและความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทยต้องมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลืออย่างมีระบบให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลางได้ง่ายเร็วและทั่วถึง

2. กล้า..รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน

ยกเลิกแผนการใช้เงินฉุกเฉินเหมือนเป็นเงินงบประมาณปกติเปลี่ยนจากโครงการที่ราชการเสนอมาเป็นมาตรการยิงตรงที่แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่า มีผลต่อการเบิกจ่ายเร็วกว่าและมีโอกาสรั่วไหลน้อยกว่า

3. กล้า..กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเข้มข้น

สิ่งที่ต้องทำมากที่สุดในตอนนี้ คือหา "จุดสมดุลระหว่างการควบคุมโรคระบาดและเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ให้ได้ อย่าติดกับดักตัวเอง ต้องกล้าตัดสินใจและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ

4. กล้า.. ‘disrupt’ ตัวเองด้วย GovTech

ระบบราชการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจาก ‘ระบบลายเซ็น’และระบบการเรียกเอกสาร เป็น e-government อย่างแท้จริง

5. กล้า..ทำงานเป็นมืออาชีพ รัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียว เลิกชิงดีชิงเด่น เลิกต่างคนต่างทำ

กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องทำงานอย่างสอดประสานกันหากแต่ละกระทรวงไม่ทำงานแบบร่วมมือกัน แยกพรรคแยกพวกแย่งโควต้า ประเทศไทยในเวลานี้ก็ยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กล้า..กำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ควรมองความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย และ Target Group ที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ Work From Thailand รวมไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQและกลุ่ม SilverAge จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

7. กล้า..เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

ถึงเวลาแล้วที่ช่องทางหารายได้ของรัฐทำได้ยากมากรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ต้องกล้าทบทวนทำให้ธุรกิจใต้ดินพลิกมาเป็นธุรกิจบนดิน จากที่ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้มีอิทธิพลไม่กี่คนเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดีและมีการเสียภาษีตามระบบจากนั้นรัฐสามารถลดภาระที่ไม่เป็นธรรมของคนชั้นกลางลงได้

8. กล้า..สร้างงานและสวัสดิการถ้วนหน้า

รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนรองรับปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการและกลุ่มนักศึกษาจบใหม่รัฐต้องพร้อมกระตุ้นการสร้างงานนับล้านงานทันทีและนอกจากนั้นรัฐต้องให้ความสําคัญกับแรงงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ Soft Power ได้แก่กลุ่มคนทำงานด้าน Creative Entertainment คนวงการบันเทิง คนวงการศิลปะ ที่เป็น Freelance รวมไปถึงนักร้องพนักงานร้านอาหาร และคนทำงานสถานบันเทิง ฯลฯ คนกลุ่มนี้ตกหล่นและถูกมองข้ามมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะการทำงานอิสระไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐ

9. กล้า..สร้างอนาคตให้ภาคการเกษตร

สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมสำหรับอนาคต- ใช้ พรก. กู้เงิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรายย่อย(โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 บ่อน้ำ)- งบกองทุนเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานภาคเกษตร- Big Data ช่วย Agri Tech ให้ข้อมูลดินฟ้าอากาศที่แม่นยำและวางแผนการปลูกได้ตามสภาพอากาศและช่วยวางแผนความต้องการตลาด- ปฏิรูประบบสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทันสมัย เพื่อการเกษตรที่ทันสมัยช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยตรง

10. กล้า..สร้างระบบการศึกษาที่สร้างอาชีพให้เด็กไทย

เน้นการศึกษาในสายวิชาชีพ จบแล้วต้องมีงาน และทำงานได้จริง เด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กคุณภาพ เรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง ที่สำคัญคือ เลี้ยงชีพได้จริง!

ที่สำคัญที่สุด วันนี้รัฐบาลต้องฟื้นคืนศรัทธาวันนี้ประชาชนเห็นแต่การแก่งแย่งกันเองภายในแต่ละพรรคและการชิงดีชิงเด่นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ที่ยังไม่เห็นเลยก็คือความชัดเจนว่าประชาชนจะได้อะไรจากการปรับ ครม.

บทความแนะนำ