"สุดารัตน์"สะกิดรัฐบาลปรับการใช้งบฟื้นฟูเยียวยามาเน้นสร้างงานรายได้

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 14:35 น.
"สุดารัตน์"สะกิดรัฐบาลปรับการใช้งบฟื้นฟูเยียวยามาเน้นสร้างงานรายได้
"สุดารัตน์"นำส.ส.ลงพื้นที่มหาสารคาม รับปากผลักดันระบบชลประทานแก้ภัยแล้งซ้ำซาก และน้ำท่วม ฝากรัฐบาลปรับการใช้งบฟื้นฟูเยียวยา เน้นสร้างงานสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นายสุทิน คลังแสง นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ นอกจากนี้ยังมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคามร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะระบบชลประทาน ซึ่งมีแผนงานที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมาแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ในการรับฟังปัญหา คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันต่อประชาชนว่า จะรับเป็นงาน ที่พรรคเพื่อไทยช่วยกันผลักดันให้พี่น้องทุกคน เพราะในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นแหล่งเพราะปลูกสำคัญ ขณะที่ส.ส.ทุกคน ของพรรคเพื่อไทยในจ.มหาสารคาม ยืนยันจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประสานงานและผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนในหลายตำบล ของสามอำเภอได้รับประโยชน์ กินพื้นที่ประมาณ 6,000 - 10,000 ไร่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบวงจรทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เบื้องต้นประเมินงบประมาณไว้กว่า 400 ล้านบาท หากผลักดันให้กรมชลประทานดำเนินการได้ เชื่อว่าการสำรวจผลกระทบและเดินหน้าโครงการจะดำเนินการได้ภายใน 1 ปี

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก น้ำท่วมเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ และทำการเกษตรได้ โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเห็นว่า งบในการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงงบที่ช่วยเหลือเยียวยา อยากเห็นการใช้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของงบประมาณ 4 แสนล้านบาทนั้น แทนที่จะนำไปก่อสร้างถนน สร้างอาคาร สำนักงานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ จะต้องปรับเปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรือเปลี่ยนจากการทำถนน มาทำระบบชลประทาน เช่นในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นวงกว้าง ส่วนงบที่นำมาฟื้นฟูหรือเยียวยาชาวบ้าน เสนอว่า จะต้องทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เช่น การจ้างเกษตรกร ให้ทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือการจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดินในพื้นที่ ซึ่งเป็นงบที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ มหาเจดีย์ศรีมงคล วัดอุทัยทิศ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่พระพุทธศาสนา และการดูแลช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์ และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังถือโอกาสนี้ให้กำลังใจประชาชน โดยนายสุทิน ยืนยันว่า แม้ส.ส.เพื่อไทย จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเชื่อว่า สามารถทำได้ดีกว่ารัฐบาล เช่น การร่วมใจผลักดันการพัฒนาระบบชลประทานในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ ว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคน จะยังดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสภา