"วัน"ชำแหละงบ'ปี64 ติงรัฐบาลวางแผนไกลไม่ตอบโจทย์

วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 09:57 น.
"วัน"ชำแหละงบ'ปี64 ติงรัฐบาลวางแผนไกลไม่ตอบโจทย์
"วัน อยู่บำรุง" ไลท์ผ่านเฟซบุ๊ก ติงรัฐบาลจัดทำงบประมาณปี64 ยึดยุทธศาสตร์20ปี ไม่สอดคล้องสถานการณ์โลก

นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม.เขตบางบอน-หนองแขม พรรคเพื่อไทย ไลท์ผ่านเฟซบุ๊ก อภิปรายพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ.2564 แบบNew Normal ระบุว่า วันที่ 1-3ก.ค.63 สภาผู้แทนราษฎร จะมีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดิมจะอภิปรายในสภาฯ แต่พบว่ามีประเด็นสำคัญที่จะชี้แจงให้เห็นถึงความบกพร่องของพ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลาคงไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน จึงไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

นายวัน ชี้ให้เห็นว่า การจัดทำงบประมาณปี 2564 ที่รัฐบาลกำหนดว่าจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีคนไม่เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการวางแผนไกล ไม่ตอบโจทย์ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรือมีสถานการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติว่าแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม แต่คิดว่าไม่ใช่ฝีมือรัฐบาล แต่เป็นเพราะรัฐบาลทำตามคำแนะนำของคณะแพทย์ ประกอบกับประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งติดระดับโลกมานานแล้ว ที่สำคัญคือได้รับความร่วมมือของประชาชน

"ผมขอตั้งชื่องบฯ ฉบับนี้ว่า พ.ร.บ.งบประมาณ ฉบับ"แอ็บนอร์มัล"ที่แปลว่าผิดปกติ เพราะไปยึดเอาแนวทางของยุทธศาสตร์ 20 ปีมาเขียนงบประมาณ เปรียบเสมือนคำที่ว่าผลไม้ของต้นไม้ที่มีพิษ ผลของมันย่อมมีพิษตามมาด้วย สรุปคือว่า เมื่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไม่เหมาะกับประเทศไทย พ.ร.บ.งบประมาณ ที่เกิดจากการยึดแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เหมาะด้วยเช่นกัน แต่ละปีคงมีเหตุการณ์เหมือนกันทุก ๆ ปี จึงวางแผนรูปแบบเดิม ๆ ได้ แต่ลองดูปีนี้ เปิดมาต้นปีก็เจอวิกฤตโควิด-19 แล้ว ทำให้ผิดแผนไปหมด ไม่มีประเทศไหนทำตามแผน มีแต่ยึดเป็นแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สำหรับประเทศไทย เป็นการบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องทำตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทำให้ประเทศเดินไปในทางที่ผิด"นายวัน กล่าว