"เทพไท"อึดอัดคนภาคใต้ถูกรัฐบาลในอดีตปฎิบัติเยี่ยงลูกเมียน้อย

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 12:15 น.
"เทพไท"อึดอัดคนภาคใต้ถูกรัฐบาลในอดีตปฎิบัติเยี่ยงลูกเมียน้อย
"เทพไท เสนพงศ์"ประกาศจองกฐิน อภิปรายงบกระทรวงคมนาคมในวันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ระบุจะทวงความเป็นธรรมให้พี่น้องชาวใต้ที่เสียโอกาสในโครงการพัฒนาจากรัฐ อัดยับที่ผ่านมาถูกปฎิบัติเหมือนเป็นลูกเมียน้อย

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ว่า การจัดงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ เป็นการจัดงบประมาณ 2 ฉบับซ้อนกัน ระหว่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท กับ พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 จำนวนเงิน 3.3 ล้านล้านบาททำให้ยอดเงินงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายมีเม็ดเงินสูงมากเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5.2 ล้านล้านบาทจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอภิปราย ซักถามรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน

ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น ส.ส.คนหนึ่งจะใช้สิทธิ์ของฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายซักถามด้วย แต่จำนวนเวลาการอภิปรายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรมาจากวิปรัฐบาล มีเพียง 170 นาที ในขณะที่มีผู้ขอใช้สิทธิ์อภิปรายจำนวน 23 คน ตกเฉลี่ยคนละ 7 นาที อาจจะไม่เพียงพอกับเนื้อหาของการอภิปรายในแต่ละคนอย่างครบถ้วน ถ้าหากจะให้การอภิปรายมีเนื้อหาสมบูรณ์ เกิดประโยชน์แก่การอภิปรายอย่างแท้จริง ก็ควรจะกำหนดให้เวลาอภิปรายคนละ 10-15 นาที ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะมีการกำหนดเวลาวันอภิปรายที่ชัดเจนแล้ว

สำหรับ จะขอใช้สิทธิ์อภิปรายงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด จะขอทวงถามความเป็นธรรมให้กับพี่น้องภาคใต้ ที่เสียโอกาสในการพัฒนามายาวนาน ตั้งแต่ในยุครัฐบาลของระบอบทักษิณ ที่มีแนวคิดพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือก ส.ส.ของพรรคตัวเองก่อน จนถึงรัฐบาล คสช.ก็ยังไม่สามารถคืนความเป็นธรรมให้กับคนภาคใต้ได้เท่ากับโอกาสที่เสียไป จึงสอบถามรัฐบาลถึงโครงการถนนมอเตอร์เวย์ ที่มีการก่อสร้างครบทุกภาคยกเว้นในภาคใต้ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ โครงการเซาน์เทิร์นซีบอร์ด โครงการสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ของนครศรีธรรมราช ที่สถานีรถไฟวังวัว และการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนทางหลวงสายเพชรเกษม หมายเลข 4 และ 42 ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชายแดนใต้ ที่ชำรุดทรุดโทรมตลอดเส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งนั้น

นายเทพไท กล่าวว่า ขออภิปรายแทนความรู้สึกของคนภาคใต้ทุกคน ให้รัฐบาลชุดนี้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรม ที่เคยถูกรัฐบาลในอดีตเลือกปฎิบัติเยี่ยงลูกเมียน้อย และขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องภาคใต้ต่อไป