หมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดแห่คืนป้ายให้รัฐบาล

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 16:16 น.
หมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดแห่คืนป้ายให้รัฐบาล
"สุภรณ์ อัตถาวงศ์" รับคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอิสาน 20 จังหวัด พร้อมมอบป้ายเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอิสาน 20 จังหวัด และได้มอบป้ายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ให้กับผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจฯ ทั้ง20 จังหวัด ที่มาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน โดยมีนายอานนท์ แสนน่าน อดีตประธานเครือข่ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง แห่งประเทศไทยและแกนนำ ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในบรรยากาศงานมีการเชิญอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอิสานทั้ง 20 จังหวัดขึ้นมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง และนายสุภรณ์ ได้มอบป้ายและธงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน เรารักประเทศไทย "รวมไทย สร้างชาติ" ตามแนวนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเห็นไทยรวมพลังสร้างชาติร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นายสุภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรคนไทยทุกคน และนายกฯ ปรารถนาอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนหมดหนี้หมดสิน และต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะได้เพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมากขึ้น รัฐบาลและหน่วยราชการพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนดูแลพี่น้องเกษตรกรฐานใหญ่ของประเทศให้ดีที่สุดจนกว่าพี่น้องจะมีความอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินมีรายได้มากขึ้น ภายใต้โครงการทฤษฎีใหม่และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ

"นายกฯ ท่านมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วน มีความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง ไร้ความขัดแย้ง ไม่มีแบ่งสีแบ่งฝ่าย ให้คนไทยทุกคนรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวทาง "รวมไทย สร้างชาติ" ที่นายกฯ อยากเห็นคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถและคนไทยทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกัน เพื่อให้มีเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่พลเมืองดีเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยตลอดไป" นายสุภรณ์ กล่าว