อีสานโพลเผยคนหนุนเพื่อไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 11:54 น.
อีสานโพลเผยคนหนุนเพื่อไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่น
อีสานโพลระบุคนอีสานยังคงหนุนพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ชี้ไตรมาสแรกปี 64 เหมาะสมต่อการจัดการเลือกตั้งมากที่สุด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสานต่อความเห็นเรื่องคนอีสานกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการสำรวจในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น การสังกัดพรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ที่จะทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้น โดยผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 54.1 เลือกพรรคเพื่อไทย รองลงมา คือพรรคพลังประชารัฐ ด้วยคะแนน ร้อยละ 21 คณะก้าวหน้า คะแนน ร้อยละ 12.2 และพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 9.0 ขณะที่ร้อยละ 3.7 เลือกพรรคและกลุ่มการเมืองอื่นๆ

ขณะที่การสำรวจถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งนั้นพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วง ม.ค.-มี.ค.2564 ที่เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด และปัจจัยสำคัญในการชนะการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การสังกัดพรรคการเมือง, นโยบายในการหาเสียง และประวัติกับผลงานของผู้สมัคร

หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล กล่าวอีกว่า ผลสำรวจความเห็นของคนอีสานต่อ ความสำคัญต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 74.9 คนอีสานให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง ส.ส. ร้องลงมาคือร้อยละ ร้อยละ 12.5 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบต. หรือเทศบาล และร้อยละ 4.6 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ.ขณะที่ความคิดเห็นถึงการกระจายอำนาจและการจัดการเลือกตั้งเหมือนกันกับกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลสำรวจระบุว่ามากถึงร้อยละ 58.7 ต้องการให้เกิดขึ้นภายใน 5 ปี โดยร้อยละ 21.7 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 12.1 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องการ