พิเศษ

วันที่ 01 ธ.ค. 2553 เวลา 06:02 น.
พิเศษจริงๆ...

ปี 2552 สำนักราชเลขาธิการได้ประกาศเลื่อนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ออกไป เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราช

ปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ในวันที่ 5 ธ.ค.

งานนี้ไม่มีสวนสนาม มีแต่การถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์

พิธีจะมีขึ้นที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

การนี้จะมีทหารรักษาพระองค์ จำนวน 4 กรม รวม 13 กองพันเข้าร่วม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ที่ย้ายที่ทำพิธีจากลานพระบรมรูปทรงม้ามาเป็นพระบรมมหาราชวัง!