“องอาจ” ชงรัฐประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วาระสำคัญ”

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 08:50 น.
“องอาจ” ชงรัฐประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วาระสำคัญ”
รองหัวหน้า ปชป. เสนอรัฐบาล ประกาศ การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วาระสำคัญ” หลัง "วิษณุ"ยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ไม่มีงบประมาณจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะถูกโยกงบมาใช้แก้ปัญหาโควิด-19 ว่า นับเป็นเรื่องดีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่ามีงบประมาณจัดเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แล้ว ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่างใด

"ต้องขอบคุณรองนายกฯ วิษณุ ที่ยอมรับความจริง ยืนยันว่ามีงบเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงแม้เมื่อ 2-3 วันก่อนเคยบอกว่าไม่มีงบเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะเอางบไปแก้ปัญหาโควิด-19 หมดแล้วก็ตาม"นายองอาจ กล่าว

นายองอาจ กล่าวว่า เมื่อไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบาลก็ควรเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว เพราะกฎหมายให้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยปรึกษาหารือกับ กกต. เรื่องความพร้อมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต. ก็ยืนยันว่าพร้อม โดยทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้ว กำลังเตรียมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนการแบ่งเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทาน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่างไร จึงอยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องนี้แบบไหน รัฐบาลไม่ควรถ่วงเวลาทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไปเกินสมควร รัฐบาลควรแสดงความจริงใจสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยการประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วาระสำคัญ” ของรัฐบาลที่จะดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิใช้เสียง กำหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้การบริหารจัดการท้องถิ่นอยู่ในมือของรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทยมานานกว่า 6 ปี

นายองอาจ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เรามีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อมั่นในแนวทาง “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เราจึงถือเป็นนโยบายหลักผลักดันเสนอกฎหมายให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สก. สข. ถึงแม้ที่ผ่านมาการบริหารจัดการท้องถิ่นจะมีปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ท้องถิ่นไหนมีการทุจริตก็เข้าไปจัดการเอาผิดเป็นรายๆ ไป แต่ไม่ควรทำลายหลักการกระจายอำนาจให้ประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องรัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ควรมีข้ออ้างใดๆ มาทำลายขวางกั้นหลักการที่ถูกต้องอีกต่อไป