นิสิตนิติศาสตร์จุฬาฯจี้รัฐเผยข้อมูล"วันเฉลิมถูกอุ้มตัว"หายในกัมพูชา

วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 19:56 น.
นิสิตนิติศาสตร์จุฬาฯจี้รัฐเผยข้อมูล"วันเฉลิมถูกอุ้มตัว"หายในกัมพูชา
คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ แถลงการณ์ให้รัฐบาลติดตาม"วันเฉลิมถูกอุ้มหายตัว"ให้ครอบครัวและสังคมรับทราบเท่าที่จะเปิดเผยได้โดยไม่กระทบต่อการสอบสวน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ @LawChulaSociety กรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมการเมือง ผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศกัมพูชา จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม ขอให้รัฐติดตามความคืบหน้าและข้อเท็จจริงเรื่องการหายตัวไปของนายวันเฉลิมให้ครอบครัวและสังคมรับทราบเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้โดยไม่กระทบต่อการสอบสวน รวมถึงให้รัฐพิจารณาการลงนามสัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญด้วยสภาพบังคับให้มีผลผูกพันกับรัฐไทย รวมถึงผลักดันให้มีการออกกฎหมายคุ้มครอง ป้องกันและปราบปรามการทรมาณและการทำให้บุคคลสูญหาย เพื่อยกระดับสิทธิมนุึษยชนของไทยให้เทียบเท่าสากล

บทความแนะนำ