ปปช.โชว์ทรัพย์สิน "ปิยบุตร"หนี้ลด 4 แสน

วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 19:25 น.
ปปช.โชว์ทรัพย์สิน "ปิยบุตร"หนี้ลด 4 แสน
3อดีตส.ส.อนาคตใหม่ แจงบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.หลังพ้นสมาชิกภาพ"ปิยบุตร"หนี้ลด 4 แสน "จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ"หนี้ยังบาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 3 คนกรณีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายสุรชัย ศรีสารคาม อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมคู่สมรส แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,888,772 บาท แบ่งเป็นรายได้ของนายปิยบุตร รวม 1,251,639 บาท รายได้คู่สมรส รวม 637,132 บาท มีทรัพย์สินทั้งหมด 9,916,605 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายปิยบุตร 6,626,894 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส มีการแจ้งเพียงรายการเงินฝาก 3,289,710 บาท หนี้สินรวม 1,891,893 บาท เท่ากับว่านายปิยบุตรและคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,024,712 บาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2562 นายปิยบุตร แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 9,984,857 บาท หนี้สินรวม 2,310,236 บาท เท่ากับว่า นายปิยบุตร มีทรัพย์สินลดลง 68,252 บาท และหนี้สินลดลง 418,343 บาท

น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,235,232 บาท เป็นเงินเดือน ส.ส. 1,022,040 บาท เงินปันผล 213,192 บาท รายจ่ายรวม 1,200,000 บาท มีทรัพย์สินทั้งหมด 26,517,098 บาท มีหนี้สินรวม 264,488,926 บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 237,971,828 บาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 น.ส.จารุวรรณ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,660,727 บาท มีหนี้สิน 264,490,068 บาท เท่ากับว่าทรัพย์สินลดลง 12,143,629 บาท ส่วนหนี้สินลดลงเล็กน้อย

ด้าน นายสุรชัย ศรีสารคาม แจ้งว่ามีรายได้รวม 2,154,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวม 2,400,000 บาท มีทรัพย์สินทั้งหมด 97,200,493 บาท เงินลงทุน 2,556,759 บาท ไม่มีหนี้สิน นอกจากนั้นยังแจ้งอีกว่ามีรถเบนซ์ Lexus มูลค่า 400,000 บาท ซึ่งเป็นของคู่สมรสอีก 1 รายการ แต่ นายสุรชัย ได้แจ้งสถานะเป็นหม้าย ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 นายสุรชัย แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 97,498,282 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า นายสุรชัย มีทรัพย์สินลดลง 297,789 บาท