"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุวรรณภูมิให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับคนไทยกลับประเทศ

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 20:21 น.
"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุวรรณภูมิให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับคนไทยกลับประเทศ
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม สนามบินสุวรรณภูมิ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคนไทยกลับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 63 เวลา 16.30 น. ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการรับคนไทยที่เดินทางกลับมาประเทศ โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นายกฯได้ร่วมรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศ ออสเตรเลีย จำนวน 207 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 ซึ่งเดินทางมาถึงในเวลา 16.20น เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดไข้พบมี อาการไข้จำนวน 9 คน ที่เหลือ 198 คน ได้ให้ขึ้นรถบัสเดินทางไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐที่โรงแรม