"ธรรมนัส" ลุกโต้ ชี้ หลักฐานเอกสารคำแปลรับสารภาพไม่จริง ปัดนำเข้ายาเสพติด

วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 07:24 น.
"ธรรมนัส" ลุกโต้ ชี้ หลักฐานเอกสารคำแปลรับสารภาพไม่จริง ปัดนำเข้ายาเสพติด
ธรรมนัส โต้ ส.ส.อนาคตใหม่ ชี้ หลักฐานเอกสารคำแปลรับสารภาพไม่จริง ยันไม่ได้นำเข้ายาเสพติด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงข้อกล่าวหาเข้าสู่ดำรงตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องที่ยกมาอภิปรายดังกล่าวเป็นอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 3 รับรองไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งอธิปไตยดังกล่าวหมายถึง อำนาจทางบริหาร, ตุลาการ และนิติบัญญัติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินมีผลเฉพาะแผ่นดินหรือรัฐนั้นๆ โดยเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มติครม.ของไทย บังคับใช้กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงหากนำมติครม. ประเทศออสเตรเลีย มาบังคับใช้กับประเทศไทยไม่ได้ เนื่องจากขัดต่ออธิปไตยเหนือดินแดน ขณะที่อำนาจทางนิติบัญญัติ ที่ตรากฎหมายบังคับใช้เพื่อรัฐนั้น จะมีผลเฉพาะรัฐนั้น ไม่สามารถนำกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย บังคับหรือลงโทษคนไทยในรัฐไทยไม่ได้ ขณะที่อำนาจตุลาการจะมีผลพิพากษาเฉพาะตามอำนาจของรัฐเท่านั้น หากคู่กรณีหรือคู่สัญญาแต่ละประเทศหากยอมรับมาปฏิบัติในกฎหมายไทย ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่นกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ห้ามคนต่างด้าวที่ต้องคำพิพากษา หรือโทษตามกฎหมายของประเทศไทย ยกเว้นความผิดที่ได้รับการยกเว้นโดยกฎกระทรวงห้ามเข้าราชอาณาจักร

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งที่พยายามอภิปรายคือคำพิพากษาของศาลแขวง ผมมีมาตั้งนานแล้ว โดยตนได้ทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คัดสำเนาคำพิพากษาศาลออสเตรเลีย คือ ศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ 31 มี.ค.37 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์รัฐ 10 มีค.38 เอกสารที่ท่านแสดง ตนมีนั้นมากกว่าท่าน เพราะมีสาระสำคัญที่เชื่อว่าท่านไม่มี คือ การทดลองเจรจาก่อนเข้าสู่กระบวนการของลูกขุน อย่างไรก็ตามที่ระบุมีคำแปลว่าตนรับสารภาพว่าเจตนานำเข้ายาเสพติด นั้นไม่จริง เพราะคำแปลที่มีผู้รับรองซึ่งน่าเชื่อถือได้ไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าตนรับสารภาพนำเข้า ส่งออก จำหน่ายและผลิตเฮโรอีน ที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น อย่างไรก็ตามในคำพิพากษาระบุว่าความผิดของตนคือฐานรู้ว่ามีผู้กระทำความผิดแต่ปกปิดแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ให้ทราบ ทั้งนี้ในคำพิพากษาที่อภิปรายนั้นอ่านไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม เพราะความเขลาของตนจึงโดนลงโทษ 4 ปี ซึ่งในช่วงนั้นถูกส่งตัวไปที่เมืองโอบารอนส์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นสถานที่นักโทษคดีชายกรรณ์ ซึ่งมีความผิดลหุโทษ โดยเข้าไปทำงานในฟาร์ม ไม่ได้ถูกขับอยู่ในเรือนจำ โดยตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2540 หากไปตรวจสอบข้อมูลราชการ จะพบว่า ตนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเลย แต่นยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นจุดบอดเป็นตราบาปของตน แต่กรณีนี้ผู้อภิปรายกำลังพูดว่า เราเสียเอกราชเป็นเมืองขึ้นให้กับออสเตรเลีย เพราะเราไปยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนออสเตรเลีย และการแอบอ้างคำสั่งศาลของประเทศอื่นมามีผลบังคับใช้กับรัฐบาลไทยไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต