ด่วน!!มติศาลรธน.สั่ง ยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ"ธนาธร- กก.บห." 10 ปี

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:49 น.
ด่วน!!มติศาลรธน.สั่ง ยุบอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ"ธนาธร- กก.บห." 10 ปี
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ยุบพรรคอนาคตใหม่ สั่งตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท

โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า การที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวนดังกล่าว ถือเป็นการรับเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด ฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ส่วนพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่นั้น พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 62 ได้กำหนดแหล่งที่มาไว้ชัดเจน เงินที่ได้มานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ แม้เงินกู้ไม่เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง และการให้กู้ของนายธนาธร เป็นการให้เงินกู้โดยเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติวิสัยสำหรับการกู้เงิน มีพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยทางการค้า เมื่อรวมเงินที่ได้จากนายธนาธรจึงถือว่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี เป็นการกระทำผิดมาตรา 66 และมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำความผิดและถูกยุบพรรคตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ไม่มีสิทธิ์ให้ตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือมีกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี

สำหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด76 คน

แบ่งเขต26 บัญชีรายชื่อ 50 คน 

มี 11 คน ที่ เป็น กรรมการบริหาร ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่

1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และอีก 4คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ

12.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

13.นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

14.นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

15.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค

16.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.