รองผบ.ทบ.แจง มี"นายพล-พันเอกพิเศษ"เกษียณแล้วอยู่บ้านหลวงเกือบ100คน ขีดเส้นย้ายออกมี.ค.

วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 10:38 น.
รองผบ.ทบ.แจง มี"นายพล-พันเอกพิเศษ"เกษียณแล้วอยู่บ้านหลวงเกือบ100คน ขีดเส้นย้ายออกมี.ค.
กองทัพบก เผย มีนายพล-พันเอกพิเศษ เกษียณแล้ว อยู่บ้านหลวงเกือบ 100 คน ขีดเส้นย้ายออกมี.ค. นี้ พร้อมรับผ่อนผันเป็นกรณีตามเหตุจำเป็น ยันไม่กระทบทหารชั้นประทวน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของทหารเกษียณอายุราชการ ให้ออกจากบ้านพักหลวง ว่า ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปโดยจัดลำดับความเดือดร้อนทั้งคนที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปพร้อมๆกันด้วย โดยการแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักของกำลังพล มี 3 แนวทาง คือ 1. ต้องสร้างบ้านพักเพิ่ม ซึ่งทำอย่างไรก็ไม่เพียงพอและยังสิ้นเปลืองงบประมาณ 2.การเช่าบ้านตามสิทธิ์ของแต่ละคน และ 3.โครงการบ้านสวัสดิการ ซึ่งเดิมเป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านหลวง เพราะเป็นการออมเงิน แต่เรื่องนี้ที่เป็นปัญหา ก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไร เป็นที่คน หรือระบบ หากสามารถแก้ได้ ก็ต้องเดินหน้าต่อ แต่ถ้ามองแล้วว่าเป็นปัญหาก็ต้องยกเลิก

เมื่อถามว่ายังคงมีทหารที่เกษียณอายุราชการพักอยู่บ้านหลวงจำนวนมากหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กำลังให้หน่วยสรุปเข้ามา ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งขีดเส้นว่าเดือนมี.ค.นี้ต้องเรียบร้อย โดยเราแจ้งไปว่าขอให้ส่งคืนด้วย แต่ขอให้เข้าใจว่าในสังคมไทยนั้นยืดหยุ่นได้ แต่ก็ต้องขีดเส้นเป็นระยะๆไปในบางกรณีที่ต้องผ่อนผันก็ต้องมีกรอบเวลา ซึ่งในอดีตยอมรับว่ามีการผ่อนผันหลายปี เช่น ทหารที่ทำงานตามชายแดน ที่เกษียณแล้วไม่มีบ้านพัก จึงต้องพิจารณาตามกรณี อย่างไรก็ตาม จำนวนบ้านพักทั้งหมดในส่วนกลางมีไม่เกิน 100 หลัง สำหรับระดับชั้นนายพล – พันเอกพิเศษ ซึ่งระหว่างดำเนินการก็คาดว่าจะมีคนทยอยออกไปเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาคือทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯส่วนที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเขามีบ้านอยู่แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของสว.ยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีอยู่จำนวนเท่าไร

เมื่อถามว่า สังคมตั้งคำถามว่า เหตุใดนายทหารระดับสูง จึงไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อบ้านของตัวเอง แต่มาอยู่บ้านหลวง พล.อ. ณัฐพล เผยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องไปถามแต่ละคน ซึ่งอาจมองได้ว่า ยังมีงานที่ต้องรับใช้ประเทศชาติอยู่ จึงอยากฝากสื่อมวลชนว่า ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนายพลที่ยังอยู่บ้านหลวง ก็กระทบกับบ้านของชั้นนายพล ไม่เกี่ยวกับชั้นประทวน "ไม่ใช่นายพลจะอยู่ แล้วนายสิบจะไม่มีบ้านอยู่" รอง ผบ.ทบ. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต