สมาชิกอนาคตใหม่เตรียมฟ้อง กกต. ในฐานะบุคคล ปมถูกยื่นยุบพรรค

วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 12:20 น.
สมาชิกอนาคตใหม่เตรียมฟ้อง กกต. ในฐานะบุคคล ปมถูกยื่นยุบพรรค
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในฐานะบุคคล เตรียมยื่นฟ้อง กกต. ผิดม.157 กรณีชงศาลรธน.ยุบพรรค คดีเงินกู้ นัด แถลงข่าว 16 กพ.ศูนย์ประสานงานปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 กพ. สืบเนื่องจากการที่ กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 21 กพ 2563 นั้น บรรดาสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพรรคนี้ขึ้นมา มีความวิตกกังวลต่อคำพิพากษาว่าจะมีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ทั้งนี้ จากการที่ กกต. เร่งรัดส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ ว่ามีความผิดตาม มาตรา 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่าเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายโทษ) ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค ทั้งที่การกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระทำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวต่อพรรคฯ และไม่ได้เปิดโอกาสให้พรรคฯแก้ข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวก่อนเลย ดังนั้น การสืบสวนและการสอบสวนของ กกต.เสียงข้างมากดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

บรรดาสมาชิกอนาคตใหม่ มีความเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่ในฐานะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคลไปแล้ว แต่สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในฐานะบุคคลก็ได้รับความเสียหายจากการกระทำของ กกต. เช่นเดียว ดังนั้น สมาชิกพรรคที่มีกว่า 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 (ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต) และหากในวันข้างหน้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายกับมวลสมาชิกที่ได้ชำระค่าสมาชิก และเงินบริจาคให้กับพรรคไปแล้ว

ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญท่านสื่อมวลชน รับฟังการแถลงข่าวของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทั่วประเทศฟ้องร้องต่อ กกต. ในวันที่ 16 กพ.2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี

บทความแนะนำ