เผยผลสอบพบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันจริง

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:07 น.
เผยผลสอบพบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันจริง
เลขาสภา เผยผลสอบ พบมีการเสียบบัตรแทน สส.ภูมิใจไทยจริง แต่ไม่ชัดใครเป็นคนทำ  โยนสภาตัดสินใจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สถานะร่างพ.ร.บ. งบ 63 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 22 ม.ค. นี้

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยผลการตรวจสอบคณะกรรมการกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร กรณีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับทีมกฏหมาย เพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาตามที่นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาให้ข้อมูล โดยพบว่า 1.ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักชวเลขมาตรวจสอบ ซึ่งพบว่าในมาตรา 31-55 และข้อสังเกตมีชื่อนายฉลองร่วมลงมติจริง 2.ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนในห้องประชุมมาให้ข้อมูล ปรากฏว่าบัตรนายฉลองเบิกไปใช้จริงและลงมติในวันที่ 8-11 ม.ค. โดยไม่ได้มีการส่งบัตรคืนเจ้าหน้าที่ และพบอีกครั้งว่าบัตรเสียบค้างไว้ที่เครื่องลงคะแนนในวันที่ 11 ม.ค. และ 3.ได้เรียกฝ่ายเทคนิคมาช่วยตรวจสอบช่องเสียบบัตรลงคะแนน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเสียบบัตรในตำแหน่งใด อีกทั้งกล้องของฝ่ายเทคนิคไม่ได้จับภาพบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง ทำให้ผลการลงมติตั้งแต่มาตรา 31-55 และข้อสังเกต ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้น กระบวนการที่จะทำให้ถูกต้อง คือ ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 139 ที่ให้สมาชิกของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 75 คน เสนอประธานสภาฯ ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฏหมายที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทราบแล้ว เรื่องนี้ต้องนำไปหารือในที่ประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้( 22 ม.ค.)  ซึ่งต้องรอดูว่าที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างไร อาจเห็นไม่ตรงกับทีมกฏหมายก็ได้

เมื่อถามว่ามีการเสียบบัตรและกดลงมติแทนนายฉลองจริงใช่หรือไม่ นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ถูกต้อง แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นบุคคลใดที่นำบัตรไปเสียบไว้ในช่องไหน เพราะที่นั่งมีเป็นจำนวนมากและจากที่ดูกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถเห็นได้ชัดว่าใครเป็นคนกดบัตรแทนเพราะกล้องจะไม่จับจ้องที่สมาชิกทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต