"เทพไท"หนุนแนวคิด "ชวน" ไม่ให้ผบ.เหล่าทัพเป็นส.ว.โดยตำแหน่ง

วันที่ 01 ม.ค. 2563 เวลา 19:11 น.
"เทพไท"หนุนแนวคิด "ชวน" ไม่ให้ผบ.เหล่าทัพเป็นส.ว.โดยตำแหน่ง
"เทพไท" หนุนแนวคิด "ชวน หลีกภัย" เสนอให้ยกเลิกแต่งตั้งผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง ชี้อ้างเหตุผลป้องกันการรัฐประหารฟังไม่ขึ้น

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็น ผบ.เหล่าทัพเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายชวนในประเด็นนี้ เป็นอย่างยิ่ง

"ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ผมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากล จะทำให้เกิดความลั่กลั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าราชการการเมือง คือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล"

"ในขณะเดียวกัน ผบ.เหล่าทัพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล กลับมีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย และมีอำนาจหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วย จึงทำให้หลักการถ่วงดุล การแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองผิดหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"นายเทพไทกล่าว

นายเทพไท กล่าวอีกว่า การอ้างเหตุผลเรื่องการป้องกันการปฎิวัติรัฐประหารโดยบัญญัติให้ ผบ.เหล่าทัพมาเป็นสมาชิวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น มีแต่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยมากกว่า

ส่วนกรณีที่นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกมากล่าวพาดพิงถึงแนวความคิดของนายชวน ว่าเป็นการพูดเอาหล่อพูด แบบพระเอกนั้น ตนเห็นว่าเป็นการแสดงความเห็นในเชิงอคติและสร้างภาพลบต่อนายชวน โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพราะในตอนที่มีการทำประชามติเพื่อรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น นายชวน ได้แสดงจุดยืนยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดอ่อน และจุดบกพร่องหลายประการ

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นการที่ ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ผิดหลักประชาธิปไตยสากลที่ทั่วโลกยึดถือปฎิบัติกันมา

"ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญคนหนึ่ง จะนำประเด็นนี้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษา และหาแนวทางแก้ไขอย่างแน่นอน"นายเทพไทกล่าว