ศาลรธน.ชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสุดความเป็นส.ส.หลังต้องโทษประหาร

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 15:05 น.
ศาลรธน.ชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสุดความเป็นส.ส.หลังต้องโทษประหาร
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ "นวัธ เตาะเจริญสุข" สิ้นสุดความเป็น ส.ส. หลังต้องโทษประหาร ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ที่ขอนแก่นภายใน 45 วันนับตั้งแต่ 13 พ.ย.62

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ ความเป็น สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เพื่อไทย เขต 7 จ.ขอนแก่น สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(6) เนื่องจาก ต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต และถูกคุมขังโดยศาลอุทธรณ์ภาค4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ฎีกา โดยเห็นว่าโทษประหารชีวิตหนักกว่าโทษจำคุก แม้อาจจะมีการลดหย่อนโทษแต่ก็จะยังได้รับโทษจำคุกอยู่ดี

รัฐธรรมนูญได้กำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.เนื่องจากเหตุจำคุกไว้หลายกรณี จึงไม่จำเป็นต้องรอคดีถึงที่สุด ซึ่งกรณีนี้นายนวัธ ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล จึงมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายนวัธ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 62 ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ถือเอาวันที่ 13 พ.ย.62 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้คู่ความทราบโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงต้องมีตราพ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างตามรัฐภายใน 45 วัน