"วิษณุ"โยน "ชวน" ชี้ขาด ปม "ธนาธร" เป็นกมธ.งบฯ ได้หรือไม่

วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 11:47 น.
"วิษณุ"โยน "ชวน" ชี้ขาด ปม "ธนาธร" เป็นกมธ.งบฯ ได้หรือไม่
รองนายกฯวิษณุ  ชี้ ตามหลักการ คนนอก-คนในก็เป็นกมธ.วิสามัญ ได้ ส่วนกรณีคุณสมบัติ "ธนาธร" โยน “ประธานสภา” เป็นผู้ชี้ขาด

เมื่้อวันที่ 24 ตค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการฯ ว่า กรรมาธิการวิสามัญฯ คือ กลุ่มบุคคล ที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้ไปทำหน้าที่แทน  แตกต่างกับกรรมาธิการสามัญฯ ตรงที่กรรมาธิการสามัญ ต้องมาจาก ส.ส.เท่านั้น ส่วนกรรมาธิการวิสามัญอาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็น ส.ส. ด้วย เช่นกรณีของนายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลัง ที่ได้เข้ามาเป็นกรรมาธิการชุดนี้  ซึ่งกรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของสภาผู้แทนรษฎรที่แต่งตั้งมอบหมายให้เป็นและประธานสภาฯ จะเป็นผู้ชี้ขาด ถ้ายอมรับได้ก็จบ และไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล จึงไม่สามารถออกความเห็นได้ เพราะจะเป็นการเสียมารยาท แต่ถ้าหาตอบในเชิงความรู้หรือหลักการก็ยอมรับว่าในอดีตเคยมีการแต่งตั้งในลักษณะเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม ที่ตนกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นในหลักการ โดยไม่ขอชี้ชัดว่านายธนาธรสามารถทำหน้าที่ได้หรือไม่ ซึ่งสัดส่วนกรรมาธิการฯ ไม่ว่าจะมาจากคนนอกหรือคนในก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน สิทธิในการโหวตในชั้นกรรมาธิการก็เท่ากัน แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปโหวตในฐานะกรรมาธิการฯ ในชั้นการพิจารณาของสภาฯ วาระ 2 และ 3 ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต