"อนาคตใหม่"ตั้งกรรมการสอบ "กวินนาถ" สั่งงดร่วมกิจกรรมพรรค

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 17:24 น.
"อนาคตใหม่"ตั้งกรรมการสอบ "กวินนาถ" สั่งงดร่วมกิจกรรมพรรค
"อนาคตใหม่" ตั้งกรรมการสอบ "กวินนาถ" สั่งงดร่วมกิจกรรมภายในพรรคจนกว่าจะมีมติ ยันสมาชิกวิจารณ์หัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคได้

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค พร้อม ส.ส.อนาคตใหม่ แบบแบ่งเขตจำนวนมากร่วมแถลงข่าวจากกรณีที่ กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7 ได้ลงมติสวนมติพรรค 2 ครั้งในรอบ 3 วันในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ร่วมตอบคำถามจากกรณีที่มีข่าวลือความขัดแย้งระหว่าง ส.ส.แบบแบ่งเขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในประเด็นที่มีกระแสข่าวว่า ส.ส.แบบเขตน้อยใจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้น

นายปิยบุตร กล่าวว่า พรรคการเมืองโดยหลักแล้ว คือที่รวมตัวของสมาชิกที่มีความเห็น ความคิดและอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกัน แล้วรวมตัวกันเข้ามาเพื่อจะต่อสู้ในทางการเมือง เข้าไปมีอำนาจรัฐ เพื่อผลักดันความคิด อุดมการณ์ของพรรคให้สำเร็จ นี่คือการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง ดังนั้น แนวทางและอุดมการณ์ของพรรคคือสิ่งที่สำคัญ หากเราปล่อยให้ ส.ส. ลงมติอย่างอิสระ อย่างนี้ก็ไม่รู้จะมีพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร และอย่างนี้ ส.ส.จะสังกัดพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร

"ถามว่าจะหาจุดสมดุลระหว่างมติของพรรค ซึ่งดำเนินการตามแนวทางอุดมการณ์ของพรรคการเมือง กับ ความเป็นอิสระของ ส.ส. ในการลงมติอย่างไร ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ใช้ที่ประชุม ส.ส. ทุกๆวันอังคารในช่วงบ่ายเพื่อปรึกษาหารือ หลายเรื่องมีการถกเถียง อภิปรายกันในที่ประชุม เรื่องไหนที่เห็นคล้อยตามกันก็หามติได้โดยง่าย แต่เรื่องไหนที่มีข้อถกเถียงในเรื่องสำคัญๆ ก็เปิดโอกาสให้ ส.ส. ของพรรค ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ หลายครั้งที่หัวหน้าพรรค หรือเลขาธิการพรรคกลายเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุม

อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะเปิดให้ลงมติต่อเรื่องนั้นๆ ภายในที่ประชุม ซึ่งก็จะถือเอาตามเสียงข้างมาก ขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยก็จะปฏิบัติตามเสียงข้างมาก โดยเคารพเสียงข้างน้อยตรงที่ทุกฝ่ายมีโอกาสได้อภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่" นายปิยบุตร กล่าว

เปิด ส.ส.-สมาชิก วิจารณ์หัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคได้

นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ก่อนมีการเปิดประชุมสภา พรรคอนาคตใหม่ได้จัดสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ ส.ส. ของพรรค ได้วิจารณ์หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคได้อย่างเต็มที่ เพื่อถอดบทเรียนการทำงานในสภาที่ผ่านมา เราเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ เป็นหนึ่งในไม่กี่พรรคในประเทศนี้ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรค และ ส.ส.ของพรรค สามารถวิจารณ์หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค แบบที่เราได้จัดขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงมติที่ประชุม ส.ส.ของพรรคนั้น พรรคอนาคตใหม่เข้าใจดีว่าเรื่องบางเรื่อง ส.ส.บางท่านอาจมีข้อจำกัด ที่ไม่สามารถลงตามมติของพรรคไม่ได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งมีการลงมติว่าจะสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ แต่ก็มี ส.ส.ของพรรค ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ก็มีข้อจำกัด ลุกขึ้นยืนในที่ประชุม ส.ส. ชี้แจงแสดงเหตุผลของการลงมติงดออกเสียง ซึ่งในกรณีแบบนี้ก็ถือว่าสามารถเป็นข้อยกเว้นได้เช่นเดียวกัน นี่คือกระบวนการในการทำงานเพื่อแสวงหามติที่ประชุมของ ส.ส. จนกลายเป็นมติพรรค เพื่อให้ ส.ส. นำไปลงมติในสภาผู้แทนราษฏรต่อไป

ตั้ง กก.สอบ "กวินนาถ" - สั่งงดร่วมกิจกรรมภายใน

นายปิยบุตร กล่าวว่า กรณีของคุณ กวินนาถ ซึ่งลงมติสวนทางกับพรรค 2 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 วัน ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่แล้ว ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัย ดังนั้น คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรค จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากนั้นจะส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการบริหารพรรค มีคำวินิจฉัยหรือลงโทษต่อไป

อย่างไรก็ตาม เกิดกระแสจากสมาชิกพรรคและผู้ที่ลงคะแนนให้กับพรรคอนาคตใหม่ ทั้งจังหวัดอื่นๆและเขต 7 ชลบุรี ได้ร้องเรียนและแสดงถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมาก อยากจะให้พรรครีบดำเนินการในเรื่องนี้ ดังนั้น ในระหว่างรอการสอบสวนขอเท็จจริงของคุณกวินนาถ พรรคจึงจำเป็นต้องสั่งห้ามให้คุณกวินนาถ ตาคีย์ ดำเนินกิจกรรมใดๆ กับพรรคอนาคตใหม่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา จากคณะกรรมการบริหารพรรค

"ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ และเพื่อนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทุกคน จำเป็นจะต้องขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนในเขต 7 จังหวัดชลบุรี ที่ลงคะแนนเสียงให้คุณกวินนาถ ตาคีย์ ให้เป็น ส.ส. ด้วยความหวังว่าคุณกวินนาถ ตาคีย์ จะเข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ แล้วจะมาร่วมกันผลักดันอุดมการณ์ของพรรค จะมาร่วมการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. จะมาร่วมกันสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกลับคืนมา ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ ส.ส.ของเรานั้น ได้ลงมติ สวนมติของพรรคไปถึง 2 ครั้งติดต่อกัน" นายปิยบุตร กล่าว