"บิ๊กป้อม"กำชับฝ่ายมั่นคงพร้อมรับประชุมอาเซียน

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 12:29 น.
"บิ๊กป้อม"กำชับฝ่ายมั่นคงพร้อมรับประชุมอาเซียน
"พล.อ.ประวิตร" สั่งตรวจความพร้อมรับการประชุมสุดยอดอาเซียน เน้นรับมือทุกสถานการณ์ตามหลักสากล

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้กำชับฝ่ายความมั่นคง ขอให้ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมของแผนและมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่าง 2-4 พ.ย.62 ที่จะมีขึ้น โดยให้มีความตื่นตัวและพร้อมรับต่อทุกสถานการณ์ให้เรียบร้อยและเป็นไปตามหลักสากล

พล.อ.ประวิตรยังย้ำ ขอให้ฝ่ายข่าว เพิ่มความเข้มข้นงานข่าว ที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยให้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับ ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกรุงเทพมหานคร ตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำรวจความพร้อมของระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่จุดผ่านแดนทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการ ประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในความรับผิดชอบ ได้มีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบุคคลที่ผิดสังเกต ตั้งแต่ปัจจุบัน ต่อเนื่องกันไป โดยขอให้มีมาตรการตอบสนองต่อการแจ้งเหตุที่ทันต่อเหตุการณ์