"ธรรมนัส"ลงพื้นที่ชัยภูมิ-โคราช ลุยสางปัญหาที่ดินเกษตร

วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 20:24 น.
"ธรรมนัส"ลงพื้นที่ชัยภูมิ-โคราช ลุยสางปัญหาที่ดินเกษตร
รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ชัยภูมิ-โคราชตรวจสอบที่ดินใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรไร้ที่ทำกิน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปตรวจราชการพร้อมพบปะประชาชนและรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ณ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดย มี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมตัวแทนส่วนราชการในสังกัด รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและประชาชน มาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

จากนั้นในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปที่่ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการส่วนราชการ ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย

ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 299 ราย 313 แปลง เนื้อที่ 2,545 ไร่ โดยร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมาในวันนี้ ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และภัยแล้ง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 900 ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดยการลดขั้นตอนการดำเนินงาน และเร่งรัดมาตรการตรวจสอบที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่จะต้องเร่งสะสางอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม พร้อมกันนี้ ก็มีนโยบายส่งเสริมอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะทำงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯและส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประชาชน 4 ภาค ต. เสมา อ. สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชนสี่ภาค ที่มาคอยต้อนรับกว่า 1 พันคน โดยตัวแทนเครือข่ายประชาชนได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ เพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้รับหนังสือและกล่าวว่า รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้ความสำคัญและให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง