รมว.ศธ.เอาจริงสางโกงข้าวกลางวันนักเรียน ตั้งชุดสอบคุณภาพอาหาร เอกซเรย์ทุกจุด

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 19:24 น.
รมว.ศธ.เอาจริงสางโกงข้าวกลางวันนักเรียน ตั้งชุดสอบคุณภาพอาหาร เอกซเรย์ทุกจุด
รมว.ศึกษาธิการ เอาจริง ลุยสางทุจริตเหลาไม้เรียวรอหวดเชือดโกงข้าวกลางวันนักเรียน ตั้งชุดสอบคุณภาพอาหารเอ็กซเรย์ทุกจุด ย้ำงบฯต้องโปร่งใส

วันที่ 14 ต.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จ.ชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาค่าย โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำว่า ครูถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และเชื่อในจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ แม้ว่าในบางสถานศึกษาอาจจะยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และต้องสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั้งประเทศ ส่วนนี้กระทรวงศึกษาเองมีนโยบายทำให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  ภายในเดือนพ.ค.63 กระทรวงศึกษาธิการ?จะทำให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ตนขอให้เชื่อมั่น

รมว.ศึกษาธิการระบุว่า สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนก็ขอให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาในโรงเรียนอย่างแท้จริง เพื่อช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขและไม่ปล่อยผ่าน ดูแลและบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนคุณภาพ"ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณธรรม ยาเสพติด เป็นต้น ไม่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรางวัล ชื่อเสียง และนำผลงานเหล่านั้นมาเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครู เพราะยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประเมินวิทยฐานะของครูได้ ขอให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและบริหารจัดการงบประมาณ ดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการครูให้ดี อาทิ หนี้สินครู ภาระงานเอกสารจำนวนมาก การงดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี และลดการจัดอบรมสัมมนาที่ไม่จำเป็น เพื่อนำงบประมาณไปดูแลครูและนักเรียน เป็นต้น และนำจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวมาพัฒนาจ.ชุมพร พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเจริญ?เติบโตของเศรษฐกิจ?ในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ

"การเดินทางมาจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อมาสื่อสารให้ครูทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการเข้ามาแก้ปัญหาให้ครูทั้งระบบ และเป็นกำลังใจให้ครู ตลอดจนจะช่วยผลักดันให้ครูมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่" นายณัฏฐพล กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเข้ารับหน้าที่รมว.ศึกษาธิการได้หารือข้าราชการเเละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบเเละเเนวทางการทำงานร่วมกันภายในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเเต่การพิจารณาเเต่งตั้งข้าราชการ การเตรียมจัดมาตรฐานการเรียนการสอน แนวทางปรับปรุงระบบสวัสดิการบุคลากรเเละการจ้างงานบุคลากรชองกระทรวง การกำชับใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อจะได้รับความร่วมมือของบุคลากรในกระทรวงเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ตนติดตามข่าวสารของสังคมออนไลน์เสมอพบว่ากระเเสข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสบางประการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยังมีอยู่เป็นระยะๆ ตนขอบคุณที่สังคมสะท้อนเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา ดังนั้นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีมอบไว้คือการทำงานของรัฐบาลต้องโปร่งใสนั้น กรณีเหล่านี้ไม่ควรมีขึ้นอีกในกระทรวงศึกษาธิการ

“จากนี้จะจัดการกระเเสการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวงหลายวาระ โดยที่เห็นชัดคือการโกงงบอาหารกลางวันนักเรียนเพราะสังคมออนไลน์จับตาเรื่องนี้มาก ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเคยเเจ้งเเล้วว่าหากมีเรื่องเเบบนี้จะจัดการคนที่รับผิดชอบตรงคือผอ.โรงเรียน ถ้าผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนเข้มงวด หมั่นตรวจสอบหรือมอบคนดูแลในหน่วยงานของตน บ้านตนเอง ใครจะมากลั่นแกล้งได้ ดังนั้นมาตรการที่จะใช้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีนี้คือ จะตั้งชุดสอบคุณภาพอาหารนักเรียนจากภาคสังคมเเละข้าราชการภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษานั้น ให้หมุนเวียนไปตรวจเมนูอาหารของโรงเรียนในพื้นที่เป็นประจำ โดยมอบให้นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.จัดชุดตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานี้ว่า หากโรงเรียนใดมีข่าวเเบบนี้ ผอ.โรงเรียน ผอ.เขตการศึกษา ต้องรับผิดชอบ คือตั้งกรรมการสอบเเละสรุปผลในสามวัน หากผิด สั่งย้ายเเละลงโทษทางวินัยอาญาทันที" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว