เช็คเสียงปริ่มน้ำ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 63

  • วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 18:54 น.
  • Podcast

PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.68

ถึงเวลาแจกกล้วยเอาใจส.ส.ฝ่ายค้านรัฐบาล ยกมือโหวตหนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 รับหลักการผ่านสภาวาระแรก

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ