“เอกชัย” ร้องผู้ตรวจการฯส่งศาลรธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส”

วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 11:35 น.
“เอกชัย” ร้องผู้ตรวจการฯส่งศาลรธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส”
ตัวแทนของกลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ  ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส” อาจขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 24 ก.ย.62 เวลา 10.00น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร B ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นายเอกชัย หงส์กังวานและนายโชคชัย ไพบูลย์ ตัวแทนกลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยของคุณสมบัติของรอ.ธรรมมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคยถูกจำคุกในต่างประเทศเนื่องจากค้ายาเสพติดว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้รับเรื่องร้องเรียน 

นายเอกชัย กล่าวว่า กรณีสื่อออสเตรเลียนำเสนอเรื่องคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดจนต้องโทษจำคุกในออกเตรเลีย ช่วงปี 2536-2540 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นที่ 276/2525 ว่าไม่ว่าจะเป็นการถูกจำคุกในประเทศ หรือต่างประเทศถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เพราะคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) และมาตรา 160(6) ส่วนเรื่องเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ ร.อ.ธรรมนัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถึงคนไทย-คนต่างด้าวที่ย้ายเข้าโดยยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนในช่วงก่อนวันที่ 31 พฤษภาคมปี 2527 หรือมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสำนักทะเบียนราษฎร์หรือไม่ อันอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 97(1) และมาตรา 160 (1) โดยอ้างอิงถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการถอดยศทหาร เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่สมควรตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารปี 2476

“ขณะที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ 742/2556 พิเคราะห์ให้พ.ร.บ.ล้างมลทินปี 2550 ไม่มีผลล้างคำพิพากษาที่กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ดังนั้น คุณสมบัติอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98(8) และมาตรา 160(6) ที่ห้ามผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะประพฤติมิชอบในวงราชการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.และดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี” นายเอกชัย กล่าว

นายเอกชัย กล่าวถึงกรณีวุฒิการศึกษาที่เห็นว่าการที่ร.อ.ธรรมนัสและเว็บไซต์ของรัฐสภาลงประวัติวุฒิการศึกษาว่าจบปริญญาเอก ชี้ให้เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสใช้วุฒิปริญญาเอกสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ทั้งที่สามารถใช้วุฒิปริญญาตรีที่จบจากโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า(จปร.) ได้ ซึ่งการใช้วุฒิการศึกษาปลอมถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด  จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัสขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่