เพื่อไทย ชี้ EEC ภาพที่สร้าง กับของจริง ไม่ตรงปก

วันที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 13:06 น.
เพื่อไทย ชี้ EEC ภาพที่สร้าง กับของจริง ไม่ตรงปก
โฆษกเพื่อไทย ลงพื้นที่ภาคตะวันออก รับฟังเสียงสะท้อนผลกระทบโครงการEEC ชี้ภาพที่รัฐบาลนำเสนอความสำเร็จกับของจริงไม่ตรงกัน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.)ในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวระหว่างลงพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อสำรวจและรับฟังเสียงสะท้อนผลกระทบของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ว่า สิ่งที่ประชาชนชาวไทยต้องรับรู้โดยทั่วกันคือโครงการเรือธงที่รัฐบาลพยายามนำเสนอภาพความสำเร็จ แท้จริงแล้วสวนทางกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เสียงสะท้อนของชุมชนส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะเดียวกันโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) สร้างปัญหา ทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำลายอาชีพ ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ปัญหาที่จะเกิดจากการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ที่ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รัฐบาลควรสั่งการให้มีการทบทวนการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือผังเมือง EEC เสียใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างแท้จริง สั่งการให้มีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และนำมาประกอบการตัดสินใจการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหม่

"วันนี้ภาคประชาสังคมในพื้นที่รวมกลุ่มเข้มแข็งและมีความตื่นรู้เป็นอย่างมาก อยู่ที่รัฐบาลว่าจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร พรรคฝ่ายค้านเห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่สำคัญต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด" นายอนุสรณ์ กล่าว