แจกเก้าอี้สะบัด"ส.ส.สอบตก-พรรคเล็ก-เด็กนาย"พรึ่บ!!!

  • วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

แจกเก้าอี้สะบัด"ส.ส.สอบตก-พรรคเล็ก-เด็กนาย"พรึ่บ!!!

ครม.แต่งตั้งเก้าอี้ทางการเมืองล็อตใหญ่ทั้งตอบแทนปลอบใจ'เสี่ยลาว-แรมโบ้-พรรคเล็ก-เด็กธรรมนัส'ได้ตำแหน่งกันถ้วนหน้า

คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติแต่งขั้งข้าราชการการเมืองชุดใหญ่ อาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 17 ราย ได้แก่ 1. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ หรือเสี่ยลาว อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยที่เพิ่งแถลงย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 31ก.ค.ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายอำนวย คลังผา ส.ส.สอบตก จ.ลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งย้ายมาจาก พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายทวี สุระบาล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพปชร. อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ จ.ตรัง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายทศพล เพ็งส้ม ส.ส.สอบตก จ.นนทบุรี หัวหน้าทีมต่อสู้คดีถือหุ้นสื่อ ของพรรคพปชร. ซึ่งย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5.นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สอบตกจ.สุรินทร์ พรรคพปชร.ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทย เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 6.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์หรือ"แรมโบ้อีสาน" ส.ส.สอบตก จ.นครราชสีมา พรรคพปชร. ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทย อดีตเป็นแกนนำกลุ่มเสื้อแดง เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7.นายนิทัศน์ รายยวา เลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ มาตามโควต้าพรรคเล็ก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 9.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารพรรคพปชร. ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 10.นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการคลัง

11.นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12.นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ส.ส.สอบตก กทม.พรรคพปชร. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 13.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคพปชร. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 14.พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะทำงานรมว.มหาดไทย กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทย

15.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ส.ส.สอบตก จ.ชลบุรี พรรคพปชร. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 16.นายธีระยุทธ วานิชชัง อดีตทีมหาเสียงพรรคพปชร.กลุ่มสามมิตร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 17. นายอภิวัฒน์ ขันทอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5 ราย ดังนี้ นายพิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์ (พรรคพลเมืองไทย) นายนิพนธ์ ชื่นตา(พรรคประชาธิปไตยใหม่) นายทองจันทร์ จันเต(พรรคพลังไทยรักไทย) นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ (อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ) นายนริสสร แสงแก้ว (คนใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส)

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางรัตนา จงสุทธานามณี ส.ส.สอบตก จ.เชียงรายพรรคพลังประชารัฐ เป็นที่ปรึกษารมว.คลัง นายวารุจ ศิริวัฒน์ ส.ส.สอบตก จ.อุตรดิตถ์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นที่ปรึกษารมช.คลัง นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ส.ส.สอบตก จ.จันทบุรี ซึ่งย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่ปรึกษารมว.พลังงาน และ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ