"วิษณุ" ไม่ขัด 7 พรรคฝ่ายค้านรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ แต่อย่าปลุกระดม

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 13:55 น.

"วิษณุ" ไม่ขัด 7 พรรคฝ่ายค้านรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ แต่อย่าปลุกระดม

"วิษณุ" ชี้ 7 พรรคฝ่ายค้านรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญทำได้ เตือนการใช้ภาษา-ท่าทีอย่าให้เป็นการปลุกระดม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 7 พรรคฝ่ายค้านประกาศจุดยืนร่วมแก้รัฐธรรมนูญโดยจะมีการเดินสายเปิดเวทีรณรงค์ให้ประชาชนมากดดันว่า ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ได้จำนวน 5 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นบทบาทอย่างที่ 1 ส่วนบทบาทอย่างที่ 2 เป็นการรณรงค์ให้ตระหนักให้รู้ให้เข้าใจและให้เห็นด้วย ถึงแม้จะไม่ไปเข้าเสนอชื่อ ก็อาจจะเป็นกรณีที่ช่วยกันออกความเห็นเพราะรัฐธรรมนูญเป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกคนก็มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และในส่วนของรัฐบาลเอง ก็ได้คิดว่า น่าจะมีการทำเรื่องในลักษณะนี้อยู่แล้ว

เมื่อถามว่า กรณีดังกล่าวมองว่าจะมีการปลุกระดมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าต้องแยกให้ออกเป็น 2 ข้อ คือ กระบวนการธรรมดา ซึ่งปกติดีอยู่ไม่มีอะไร แต่ที่เนื้อหาก็ดีหรือการปลุกระดมก็ดีมันเกิดขึ้นตอนเจตนากับคำพูดตรงนั้นต่างหาก เพราะฉะนั้นแยกให้ออกกระบวนการหรือวิธีการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นโยบายรัฐบาลที่บอกว่าสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่า จะต้องมีการพูดกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจหาก เป็นอย่างนี้ใครก็ทำได้ ไม่ว่าจะ 7 พรรคหรือกี่พรรค หรือจะไม่มีพรรคแต่เป็นกลุ่มนักวิชาการก็ทำได้

แต่กิริยาอาการท่าทาง ที่ทำหรือวันเวลาที่ทำรวมถึงถ้อยคำที่จะใช้ตรงนี้ต้องพึงระมัดระวัง เพราะกฎหมายเดิมมีอยู่แล้ว ไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ ก็ให้ใช้กรอบกฎหมายปกติ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า มองว่าเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า จะดิสเครดิตอะไร ทุกคนก็มีสิทธิทำได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ