อนค.ไม่หลีกทาง'ชัชชาติ'ลุยชิงผู้ว่ากทม.อ้างคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตสูงสุดในกทม.

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 17:49 น.
อนค.ไม่หลีกทาง'ชัชชาติ'ลุยชิงผู้ว่ากทม.อ้างคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตสูงสุดในกทม.
อนาคตใหม่ยันพร้อมส่งคนลงชิงผู้ว่ากทม.ไม่หลีกทางให้"ชัชชาติ"ลั่นเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคอนค.มีคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตสูงสุดในกทม.

นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครและประธานคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรคอนค.กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา พรรคอนค.มีคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตสูงสุดในกทม.ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พรรคจะไม่ส่งผูว่ากรุงเทพมหานคร แต่ที่ยังไม่ประกาศตัวบุคคลในตอนนี้ เพราะพรรคมีขั้นตอนในการแสดงความจำนงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครพรรคอนค. ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่ทำการเมืองแบบใหม่ ไม่มีหัวคะแนน ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีวิสัยทัศน์และนโยบายทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว และเป็นคนที่รู้ปัญหาของพื้นที่ ไม่ใช่ประเภทจับเสือมือเปล่า มาแต่ตัวแต่ไม่มีอะไรในสมอง

สำหรับที่มีการเสนอให้ พรรคอนค.ให้หลีกทางให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ท้าชิงในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เพียงคนเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของ 7 พรรคฝ่ายค้าน นายชำนาญกล่าวว่า คงเป็นเพียงความเห็นทั่วไป เพราะการเมืองระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเป็นคนละบริบท จริงอยู่ที่ 7 พรรคฝ่ายค้านเป็นพันธมิตรระดับชาติ มีแนวคิดอุดมการณ์ตรงกัน แต่ก็เป็นคนละอย่างกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ต้องเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ไม่ใช่นิติบัญญัติ จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการหลบหลีกในลักษณะนั้น

อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่า หากพรรคอนค.และพรรคเพื่อไทย(พท.)ส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าฯกทม. จะเป็นการตัดคะแนนกันเองหรือไม่ นายชำนาญกล่าวว่า ยังไม่รู้เลยว่าพรรคพท.จะส่งผู้สมัครจริงหรือไม่ และนายชัชชาติ ก็ไม่เคยบอกว่าจะลงในนามพรรคพท. เพราะอาจลงแบบอิสระโดยมีพรรคพท.สนับสนุน ดังนั้น เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน แต่ไม่ว่าพรรคพท.จะส่งผู้สมัครหรือไม่ พรรคอนค.ก็จะดูความพร้อมของตัวเองเป็นหลัก