ฝ่ายค้าน จองเวลาอภิปราย นโยบายรัฐบาล 3 วัน ส่ง “เฉลิม-อดิศร” ติวเข้ม

วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 14:06 น.
ฝ่ายค้าน จองเวลาอภิปราย นโยบายรัฐบาล 3 วัน ส่ง “เฉลิม-อดิศร” ติวเข้ม
สุทิน เผย ฝ่ายค้าน จองเวลาอภิปราย นโยบายรัฐบาล 3วัน 20ชั่วโมง ส่ง “เฉลิม-อดิศร” ติวเข้ม สส. ก่อนอภิปราย  ขอรัฐบาลอย่าวิตกเกินเหตุ ยันสาระไม่ใช่จ้องล้ม

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)จะหารือในวันที่ 22 ก.ค. เวลา 11.00 น. เพื่อพิจารณาและวางกรอบการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ขณะที่การเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทยนั้น ล่าสุดได้เปิดให้ส.ส.ของพรรคที่ต้องการอภิปรายเนื้อหา ยื่นเจตจำนงมายังพรรคจนถึงวันที่18 ก.ค. จากนั้นระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ค. พรรคจะจัดติวเข้มให้กับส.ส.ก่อนการอภิปราย ทั้งเนื้อหาและทักษะการอภิปราย โดยมีแกนนำของพรรคเพื่อไทย อาทิ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และนายอดิศร เพียงเกษ ร่วมติวเข้มด้วย โดย จะเน้นเนื้อหาตามกรอบสำคัญ อาทิ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านความมั่นคง และด้านการเมือง นอกจากนี้บางเรื่องจะเสนอแนะในกรอบการปฏิบัติเพื่อไม่ให้นโยบายของรัฐบาลในบางเรื่องสร้างผลกระทบหรือความเสียหายต่อประชาชนและประเทศ

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะเหมือนกับการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้น นายสุทิน กล่าวว่า รัฐบาลอย่าวิตกเกินเหตุ เพราะพรรคเพื่อไทยจะยึดตามกรอบปฏิบัติคือ อภิปรายให้ความเห็น ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อบกพร่องในนโยบายและตัวบุคคล สาระสำคัญไม่ใช่การจ้องล้มรัฐบาล แต่ต้องการติเพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง แต่หากการนำนโยบายไปปฏิบัติพบข้อบกพร่องที่ชัดเจน จึงจะเป็นลำดับของการอภิปรายที่เข้มข้นและตรวจสอบรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต่อไป

สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า สำหรับการกำหนดวันเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลนั้น ฝ่ายค้านขอตัวเลขวันประชุมไว้ 3 วันคือ วันที่ 24 - 26 ก.ค.และขอเวลาอภิปรายรวม 20 ชั่วโมง เท่ากับ การแถลงนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ