'ชวน'ไฟเขียวบรรจุญัตติตั้งกมธ.ศึกษาการได้มาซึ่งส.ว.แล้ว

  • วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 14:15 น.

'ชวน'ไฟเขียวบรรจุญัตติตั้งกมธ.ศึกษาการได้มาซึ่งส.ว.แล้ว

ประธานสภาอนุมัติบรรจุญัตติ ตั้งกมธ.ศึกษาการได้มาซึ่งส.ว. ของพรรคเพื่อไทย แจงอยู่ภายใต้กรอบอำนาจของ ส.ส.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า ได้อนุมัติให้พิจารณาบรรจุญัตติของ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยและคณะ ที่ยื่นให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการได้มาซึ่งส.ว. ไว้ในระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากพิจารณาเนื้อหาและวัตถุประสงค์เป็นไปตามกรอบที่สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาได้ตามอำนาจและหน้าที่

สำหรับที่ก่อนหน้านี้ไม่บรรจุญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน 3 ญัตติ ซึ่งเสนอให้ตั้งกมธ.วิสามัญ พิจารณาว่าด้วยกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. นั้น เพราะไม่อยู่ในกรอบและอำนาจการพิจารณาของ ส.ส. และคำขอนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

ด้านนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวขอบคุณ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เตรียมบรรจุ การเสนอตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่ได้หวังเพื่อโจมตีทางการเมือง แต่อยากให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในสภา เพื่อทำความจริงให้ปรากฎและเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป

ข่าวอื่นๆ