"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" แต่งบทกลอนแสดงความอาลัย"ป๋าเปรม"

วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 15:27 น.
"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" แต่งบทกลอนแสดงความอาลัย"ป๋าเปรม"
ศิลปินแห่งชาติ โพสต์บทกลอน คารวาลัย รัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

27 พ.ค.62 - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ โพสต์บทกลอนแสดงความอาลัยต่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

คารวาลัย รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ผู้เยี่ยม ญาณยุทธ์ ติณ ทิพย์ธรรมพิสุท- ธิศักดิ์แผ้ว สูลา รัฐบุรุษ ธำรงราช นนท์ นิรภพสงบแล้ว จรัสพื้นภูมิสยาม

คารวาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภินาม รัฐบุรุษ ภิราม ธำรงรัฐธิปัตย์ไผท เผชิญศึก เผชิญศึก เผชิญภัย เผด็จภัย ผดุงชาติ เผดิมชัย ประเทศชาติ ประชาชน

เกิดมาต้องตอบแทน บุญคุณแผ่นพระภูวดล เตือนตนตระหนักตน กตัญญูต่อแผ่นดิน ลับชีพไม่ลับชื่อ ให้โลกลือ ระบือระบิล จารึก ณ ธรณิน เป็นตำนานขานยุคสมัยฯ